අතට පහසු ඇපල් පර්ස් සල්ලි ටිකක් දාන්න කදිමයි

අප්‍රේල් 10, 2019

මේ තියෙන්නෙ ඇපල් හැඩයට සකසාගත් හුරුබුහටි කොයින් පර්ස් දෙකකි. බස් එකේ යන්න ඕනෙකරන සල්ලි කොළ ටිකයි මාරු කාසි ටිකයි මේ පසුම්බියේ පහසුවෙන් දාගෙන යන්න පුළුවන්.

මේ වගේ පර්ස් කිහිපයක් මහලා ඔබ දන්නා කියන අය අතරේ වගේම නොදන්නා අය අතරෙත් අලෙවි කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ඔබට අමතර ආදායමක් උපයා ගන්නත් හැකියි. පළමුව ඔබ මේ සඳහා ගැළපෙන රෙදි වර්ගයක් තෝරාගත යුතුයි. ඇපල්වලට ගැළපෙන්නේ කොළ, කහ, රතු වැනි වර්ණයි. ඒ නිසා එම වර්ණවලට ගැළපෙන මුද්‍රිත රෙදි වර්ගයක් තෝරාගන්න.

 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

ගැළපෙන වර්ණවලින් මුද්‍රිත රෙදි

කොළ වර්ණ තනි පැහැති රෙදි

ළා කොළ වර්ණ කුඩා ෆෙල්ට්

රෙදි කොටසක්

තුනී පැඩිං වර්ගයක්

සිප් එකක්

ගැළපෙන වර්ණ නූල්

කාඩ්බෝඩ්, පැන්සලක්, අඩි රූලක්

 

2019/04/10 තරුණි බලන්න

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
12 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.