පින්සලට වර්ණ ගන්නේ කොහොමද?

ජුනි 5, 2019

සුන්දර නිර්මාණ කලාවක ඇරඹුම සනිටුහන් කරමින් අපි පසුගිය සතියේ වන්ස්ට්‍රොක් කලාවට අත්පොත් තැබුවෙමු.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය හා බුරුසු සකසා ගැනීම පිළිබඳ එමඟින් ඔබට දැනුමක් ලැබෙන්නට ඇත. අද අපි තවදුරටත් බුරුසුවට තීන්ත ගන්නා ආකාරය ඡායාරූප මඟින් ද පැහැදිලි කරගනිමු. එමඟින් මේ පිළිබඳ වඩාත් හොඳ වැටහීමක් ඔබට ලැබේවි.

වන්ස්ට්‍රොක් කලාවේ දී වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ පැතලි බුරුසුයි. මල්, පලතුරු, කොළ සහ අතු ආදිය ඇඳීමේ දී එම බුරුසු භාවිතය මඟින් වඩාත් හොඳ ප්‍රතිඵල ලැබේ.

එමෙන්ම එමඟින් නිර්මාණයට ඉහළ නිමාවක් ද ලබාගත හැකියි. පින්සලක කොටස් සහිත දළ සටහනක් ද ඔබට ලබා දී ඇත.

නිර්මාණයක් කිරීමේ දී තීන්ත වර්ග දෙකක් (වර්ණ 2 ක්) උපයෝගී කර ගැනීම මෙහි ඇති සුවිශේෂීත්වයකි. සමහර විට වර්ණ තුනක් වුව භාවිත කරන අවස්ථා ඇත. කුඩා පැතිලි බුරුසු හසුරුවා ගැනීම තරමක් අපහසුවන අතර වඩාත්ම පහසු ක‍‍්‍රමය වන්නේ නොම්බර 

 

 

2019/06/05 තරුණි බලන්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
8 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.