ඉඩමේ බැස්ම දිවියේ බැස්මක් නො වන්නට නම්...

දෙසැම්බර් 12, 2018

මාර්ගයේ සිට ඉඩමට පැමිණෙන විට පහළට ආනතව, බැස්මක් සහිතව ඉඩම පිහිටයි නම් එය සුදුසු නැති බව අප කවුරුවත් දන්නා මූලික වාස්තු නියමයක්.

අවුරුදු දහස් ගණනක් පැරණි විද්‍යාවක් එදා කියූ දේ අදටත් අනාගතයේ දී ත් ඒ ආකාරයෙන්ම සත්‍යයක්. ජනගහනයට සාපේක්ෂව සුදුසු ඉඩමක් තෝරා ගැනීමට හැකියාවක් අදට වඩා එදා තිබුණි. නමුත් කාලයත් සමඟ එම හැකියාව එන්න එන්නම අඩුවී, අද අපට උරුමව තිබෙන ඉඩමෙන් සැනසීමට සහ අවශතාවන් සපුරාගන්නටයි සිදුව තිබෙන්නේ.

ඉඩමකට එනවිට පහළට බැස්මක් සහිත නම් ඇත්තටම එය ගෘහ කර්මාන්තයට සුදුසු නැති ද? “බැස්ම” වාස්තු විද්‍යාව යටතේත්, එයට පිළියම් යොදා දෝෂය අවම කිරීම ගැන තාක්ෂණ විද්‍යාව යටතේත් මනාව විග්‍රහ කළ හැකියි.

බැසිම කොහොමද?

කෙනකු තමා සතුව මේ ආකාරයේ බැස්මක් සහිත ඉඩමක් තිබේ නම් පළමුව ඔහු බිය වන්නේ සහ පසු බසින්නේ ඉඩමේ “බැස්ම” ගැන කියන කතා ඇසීමෙන් සහ ඉඩම දැකීමෙන්. එක්තරා දුරකට එහි වරදක් නැහැ. ඔබ මෙහිදී විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණක් තිබෙනවා. දැනටමත් ඔබ සතුව හෝ මිල දී ගැනීමට යෝජිතව මෙවන් ඉඩමක් තිබේ නම් ගෘහයක් ඉදිකිරීමට කලින් - ඉඩම මිල දී ගැනීමට කලින් වාස්තුවේදියකු සහ තාක්ෂණය ගැන දන්නා සුදුසුකම් ඇති කෙනකුට එම ඉඩම පෙන්වා උපදෙස් ගැනීම ඉතා සුදුසුයි. මිල දී ගන්නා මෙවන් බෑවුම් සහිත ඉඩමක් ඉතා අඩු ගණනකට ලැබුණත්, එහි තිබෙන වාස්තු දෝෂයන් අවම වන සේ කළ යුතු සංවර්ධන කටයුතු සඳහා විශාල මුදලක් වැය වෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ නිවෙසක් හදන්න යන වියදම වාගේම මුදලක් ඒ සඳහා යට කළ යුතු නම් ඔබේ ජීවිතයේ පසු බැස්ම ප්‍රායෝගිකවම ඔබට අත් විඳීමට සිදුවෙයි. මෙම කාරණා ගැන මුලදීම ඔබ දැනුවත් විය යුත්තේ මේ නිසයි.

කළ යුතු දේ නො කළ යුතු දේ

නිවාස ඉදිකිරීම සම්බන්ධයෙන් ඇති එක විෂයක දී ඔබ නො කළ යුතු දේ සහ වැළැක්විය යුතු දේ ගැන කියවෙනවා නම් එම විෂය තුළ දී ම ඒ සඳහා පිළියම් යෙදීම ගැනත් විස්තර කර තිබෙනවා. එම පිළියම් සාර්ථකව ක්‍රියාවට නැංවීමේ දී මා කියූ එම විෂයය ක්ෂේත්‍රයට අනුබද්ධව ඇති විද්‍යාවන්ගේත් පිහිට පැතීමට සිදුවෙයි. මුලදීම, නිවාස සැලසුම ඇඳීමට දත් වාස්තුවේදියාත්, තාක්ෂණය ගැන දත් පුද්ගලයාත් ඔබේ ඉඩමේ දී ඔබ හා  . . .

2018/12/12 තරුණි පුවත්පත බලන්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
5 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.