පඩිපත හින්දන ‘පඩි’

පෙබරවාරි 6, 2019

“බැස්මකට වඩා නැග්ම හොඳයි.” මෙය වාස්තු විද්‍යාව ගැන උනන්දුවක් දක්වන ඔබත් දන්නා දෙයක්. ඔව්. වාස්තුවලට අදාළව භූමිය සැලකීමේ දී පාරේ සිට පැමිණෙන විට එන්න එන්නම පහළට ඉඩම ආනත වීම සුදුසු නැහැ.

නිවෙස සැලකීමේදී ප්‍රධාන දොරින් ඇතුළු වීමේ සිට පහළට බැස්මක් ගැළපෙන්නේ නැහැ. වාස්තුවල දී විතරක් නෙවෙයි, ජීවිතයේ හැම අවස්ථාවක දී ම බැස්මක් නැතිව නැග්මකින් ඉහළට යාමයි අවශ්‍ය වන්නේ.

නිවෙසක් තුළ පවතින මෙම “නැග්ම”, යම් වෙනසක් සමඟ අලංකාරයක් ගෙනදීමට සමත්. විසිත්ත කාමරය හා සම්බන්ධ වෙන නිවෙසේ අනෙක් කොටස් (කෑම කාමරය ආදිය) පඩි කීපයක් දමා එසවීමෙන් ඒ ඒ කොටස් සඳහා යම් විශේෂිත තැනක් ලබා දීමට හැකියි. ඉඩමේ පිහිටීමත් නැග්මක් ආකාරයකට පවතී නම් එම භූ ලක්ෂණ නිවෙස තුළ අලංකාරය පිණිස ප්‍රයෝජනයට ගත හැකියි.

අද මා උදාහරණයට ගත් නිවෙසත් මේ ආකාරයෙන් නැග්මක් සහිතවයි තිබුණේ. තනි තට්ටුවක විවිධ මට්ටම්වලට පොලොව සෑදූ නිවෙසක්. ඉඩමේ ප්‍රමාණය තරමක් කුඩා වූ නිසා “නැග්ම” නිසියාකාරයෙන් නිවෙස තුළ අංග සඳහා යොදාගත යුතුම අවස්ථාවක් මෙය. ඉඩමේ ආනතියේ ස්වභාවය අනුව වාස්තු දෝෂ නොවන්නට නම් පොළොවේ යම් කොටසක් කපා හෝ පුරවා මට්ටම් කිරීමට සිදුවිය හැකියි. වාස්තු දෝෂ සිදුවිය හැකි ස්ථාන හඳුනාගෙන එම කටයුතු කිරීම වඩාත් වැදගත්. “නැග්ම” දෝෂ වෙන තැන් මොනවාද? නිවෙසක බ්‍රහ්ම පාදය කියන්නේ අතිශය වැදගත් තැනකට. මෙම කොටස උවමනාවෙන් පහත් කර වළක් ආකාරයට සෑදීම (මැද මිදුලක් ආකාරයට)ඉතා හානි කරයි. ඒවාගේම මෙම කොටස ඇතුළත පඩිපෙළ ඉදිකිරීමත් හොඳ නැහැ. නිවාස සැලසුමක් සෑදීමේ දී අවශ්‍ය අංග දිශාගත කිරීමත් සමඟම නිවෙසේ මධ්‍යය පිඩා නොකිරීම ඉතා වැදගත්. ඉහත කියූ ආකාරයේ ඉහළට ආනත ඉඩමක මෙම කොටස තැනිතලාව තිබීමත්, පඩි නොයෙදීමට කටයුතු කිරීමත් අවශ්‍යයි. බ්‍රහ්ම පාදයේ දිග, පළල ගත යුත්තේ ජන්ම කේන්ද්‍රයන්ට අනුව කරන ලද ගණනයකින් පසුව දිග, පළල නිවෙස සඳහා සාදාගෙන ඒවා සමානුපාතිකව බෙදීමකිනි.

නිවෙස තුළ ඊසාන ආශ්‍රිතව පඩි යොදා එසවීමත් නුසුදුසු කාරණයක්. නිවැරැදි ආකාරයෙන් වර්ග කර ගන්නා ලද නිවෙස මධ්‍යයේ සිට දිශානතියන් බෙදා නිවෙසේ කොටස් ඇතුළු කිරීමෙන් මෙවැනි දෝෂ තත්ත්වයන් දුරු කර ගත හැකියි. නිවෙසේ සෙසු අංගවලට වඩා නාන කාමරයේ හෝ වැසිකිළියේ පොළොව ද උස්ව සෑදීම සුදුසු නැහැ. ඔබ දැක ඇති ඉහළ තට්ටුවල දී නල දැමීමේ පහසුව පිණිස වැසිකිළියේ පොළොව ඔසවා තබනවා.මේවාත් පඩි නැග්මක් ලෙසයි සැලකෙන්නේ. පහත්ව සෑදිය යුතු තැන් පඩි යොදා ඉහළට එසවීම වාස්තු විද්‍යාවට අනුව ගැළපෙන්නේ නැහැ. මිට අමතරව ඇතැම් විට ඔබ දැක ඇති නිවෙසේ සාලය, කෑමකාමරය, නිදන කාමර ආදී නිවෙසේ විවිධ කොටස් බොහෝමයකට පඩි දමා ඔසවා තිබෙන ස්ථාන. නිවැරැදිව ගතයුතු දිශාවන් හා ස්ථාන මඟහැර හිතුමනාපේ නිවෙසේ කොටස් එසවීමෙන් ආර්ථික අස්ථිර ස්වභාවයක් සිදුවීම දැකිය හැකියි. නිවැසියන්ට ඇතිකරන අසනීප තත්ත්වයන් වුවද වාස්තු දෝෂයන්හි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස බලාපොරොත්තු විය හැකියි.

සාමාන්‍යයෙන් කුඩා නිවෙසක මේ ආකාරයෙන් පඩි යෙදීමෙන් ඇතුළත ප්‍රයෝජනයට ගත හැකි වටිනා ඉඩකඩ සිමාවෙයි. නිවැසියන්ට නිතරම ගේ ඇතුළෙ නගින - බසින කාර්යය ප්‍රායෝගිකව අපහසුවක්. කුඩා දරුවන් සිටින නිවෙසක නම් යම් අනාරක්‍ෂිත තත්ත්වයක් ඇතිකරන්නත් පුළුවන්. අඳුරු අවස්ථාවකදී වැඩිහිටියන්ටත් අනතුරු ඇතිවීමේ අවදානමක් නැතුවාම නොවේ.

උදාහරණයට ගත් මෙම නිවෙසේ දක්නට ඇති නැග්මත්, මායිමකට බිත්ති පිහිටීමත් සමඟම වහලය ගසා තිබුනේ තිරස් මුදුනක් නොමැතිවයි. පල තුනකට පවතින පරිදි ආනත මුදුනින් ප්‍රධාන වහලය පැවතීම යෝග්‍ය නැහැ. නිවෙස තුළ පොළොවේ ළඟ ළඟම විශාල උස් වෙනස්කම් ඇති තැනක විශාල ප්‍රදේශයක් තනි වහලයකින් මෙසේ ආවරණය කිරීමට යාමේදී වාස්තු දෝෂ සිදුනොවිය යුතුයි.

ඔබට දැන් යම් වැටහීමක් ඇති නිවෙසක් සෑදීමේදී නැග්මක් ඇත්නම් සැලකිය යුතු වාස්තු සීමාවන් පිළිබඳ. බෑවුම්, ආනති සහිත ඉඩම්වල දී ඒවාට ගැළපෙන ආකාරයට නිවෙසේ නැග්මක් ඇතිකිරිමේදීත්, තැනිතලා ඉඩම්වල දී අවශ්‍යතාව, අලංකාරය මත් නිවෙස ඇතුළත පඩි දමා පොළොවේ මට්ටම් වෙනස් කිරීමේදීත් වාස්තු විද්‍යා දැනුමක් සහිතව සිදුකළහොත් එය වඩාත් සාර්ථක වෙන බව.

 

2019/02/06 තරුණි පුවත්පත බලන්න.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
3 + 12 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.