උණුසුමට මෙන්ම වැස්සට ද ප්‍රිය ගුස්මේනියා

ජුනි 19, 2019

චමත්කාර දසුන් මවන, වර්ණවත් මල් ලෝකය නිරතුරුවම අලුත් වේ. ඒ විවිධ වර්ණයේ, විවිධ වර්ගයේ මල් කොමළියන් එක් එක් කාලවකවානුවලදී මේ මල් ලෝකයට එකතුවන බැවිනි.

දකුණු අමෙරිකාවේ සම්භවය ලබා ලොව පුරා ගෙමිදුල්, උද්‍යාන සරසන එවැනි තවත් ශාකයකි ‘ගුස්මේනියා’  (Guzmania).
 

බ්‍රොමිලියේඩ් පවුලේ තවත් සාමාජිකයකු වන ගුස්මේනියා, බ්‍රොමිලියේසියේ (Bromeliaceae)  කුලයට අයත් වේ. වර්තමාන ගුස්මේනියා හී දෙමුහුන් ප්‍රභේද ද කිහිපයක් දැකිය හැැකියි. ඒවා අතර,

ගුස්මේනියා රානා  (Guzmania Rana)

ගුස්මේනියා හිල්ඩා  (Guzmania Hilda)

ගුස්මේනියා චෙරි  (Guzmania Cherry)

ගුස්මේනියා ලුලු  (Guzmania Lulu)

 

ආදී වර්ග කිහිපයක්ම ඉතා ජනප්‍රියයි.

මේවායේ විවිධාකාර හැඩයෙන් සහ වර්ණවලින් යුතු මල් සුපිපෙන අතර ඒවායේ පත්‍ර, වර්ණ සහ හැඩ අතින් විවිධාකාරවන අවස්ථා දැකිය හැකියි.

ගුස්මේනියා යනු උණුසුමට මෙන්ම වැසි ජලයට ද ප්‍රියතාවයක් දක්වන ශාකයකි. එමෙන්ම නිවෙස ඇතුළත වගාකරන බඳුන් පැළෑටියක් ((Indoor Plant) ) වශයෙන් යොදා ගැනීමට ද මෙය ඉතා සුදුසු වේ. බිම් පාත්ති වශයෙන් මෙන්ම එසේත් නොමැති නම් බිම් ආවරණ ශාකයක් ලෙසද මෙය හරි අපූරුවට යොදා ගත හැකියි. ඒ පිළිබඳ වඩාත් පැහැදිලි කරන්නේ නම් ගෙඋයන් අලංකාර කිරීමේ දී භූමියේ හිස් අවකාශ සම්පූර්ණ කිරීමටත්, ශාක පාමුල හෝ බෑවුම් සහිත ස්ථානවලත් පොකුණු අවටත් මේ ගුස්මේනියා වැවීමේ හැකියාව ඇත.

ඔබ මේ ගුස්මේනියා ශාකය බඳුන්වල සිටුවා ගන්නේ නම් හොඳින් ජලය බැසයන පරිදි බඳුන පතුලේ කුඩා සිදුරු කිහිපයක්ම සකස් කළ යුතුයි.

 

වගා මාධ්‍යය

වගා මාධ්‍යය කාබනික කොටස්වලින් සමන්විතවීම මේ ගුස්මේනියා ශාකය ප්‍රියකරයි. පහත සඳහන් පරිදි මාධ්‍ය මිශ්‍රණයක් සකසා යොදා ගැනීමෙන් ගුස්මේනියා සඳහා වඩාත් හිතකර වගා මාධ්‍යයක් සාදාගත හැකියි.

 

2019/06/19 තරුණි බලන්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
3 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.