ඔබ රකින... දෝෂ නසන... වාස්තු විද්‍යාව

මාර්තු 27, 2019

පසුගිය අවස්ථා කීපයක දී අප කතා කළා නිවෙසක් සැලසුම් කිරීමේ දී දැනගන්නට අවශ්‍ය වෙන මූලික දේවල් ගැන. මීට අමතරව තවදුරටත් ඔබ දැනගතයුතු බොහොමයක් දේ තියෙනවා. ඒවා කීපයක් ගැන විස්තර අද ලිපියෙන් සලකා බලමු.

නිවෙසක් සෑදීමේදී ඉදිකිරීමේ දී පවතින නිවෙසකට අලුතෙන් කොටස් එකතු කරද්දී නො දැනුවත්කමින් ඇතිවන වාස්තු දෝෂ, නිවෙස ඉදිකිරීම සඳහා බාධක ලෙස පැමිණෙන ආකාරය පිළිබඳ ඔබ සැමට දැන ගැනීමට මෙසේ ඉදිරිපත් කරන්නම්.

 

විෂම හැඩතල අවම කරන්න

නිවෙස වටේ සීමාව දෙස බැලූ විට ඔබට පේනවා ඇති තිබෙන මුළු ගණන හා නිවෙස සංවෘත වීමට යොදා ඇති බිත්ති ප්‍රමාණය.

මෙවන් විෂම හැඩතල මඟින් වාස්තු විද්‍යාවේදී අත්‍යවශ්‍ය දිශාවන් කීහිපයක් නිවෙස සඳහා හීනවී යාමෙන් එහි බලය නිවෙසට නොලැබී යයි.

මෙයට විසඳුම ලෙස සමස්ත නිවෙසේම වාස්තු සැලකිල්ලට ගෙන දිශා ඌනතා පිළිසකර වනපරිදි නිවෙසට කොටස් එකතු කළ යුතුයි.

එවිට ඍජුකෝණී රාමුවක් තුළ නිවෙසේ වර්ගඵලය බලගැන්වෙයි. හිතුමතේට ගෙදර දිග හා පළල වෙනස් කළ විට සිදුවෙන දේ ගැනත් දැන් සලකාබලමු.

 

පීඩාවෙන ගේ මැද

පිටතින් එකතු කළ නිවෙසේ කොටස් නිසා (නිවෙස ඇතුළත අංගයන්) බ්‍රහ්ම පාද සීමාව පවතින්නේ මෙවන් පීඩා ගෙන දෙන ප්‍රදේශයකයි.

බ්‍රහ්ම පාදය තුළ වඩාත් නිවැරැදි දේ පිහිටුවීමත්, පිළිවෙළත්, පිරිසුදු බවත් ඉතා ඉහළින් පවත්වා ගැනීම නම් කළ යුතුමයි. නිවෙසේ ආගමික කටයුතු, අධ්‍යාපන හෝ වෙනත් ශාස්ත්‍රීය කටයුතු ආදිය සඳහා මේ මධ්‍ය කොටස ඉතාමත් යෝග්‍යයි. පඩිපෙළ, දොර උළුවහු, අනවශ්‍ය ආකාරයේ කණු හෝ බිත්ති, වැසිකිලි යනාදිය මෙම කොටස සඳහා සුදුසු නොවේ.

රූපයෙන් ඔබට පැහැදිලි ඇති හිතුමතේ ඉදිකිරීම් නිසා නිවෙසේ බ්‍රහ්ම පාදය සීමාවෙන ප්‍රදේශයේ ඇති වුණ සංකීර්ණ බව. විවිධාකාරයේ බාධක රැසකට මුල් වෙන මෙවන් දෙයින් තමයි නිවෙසේ වැඩ කටයුතු අවසන් කරගැනීමට නොහැකිව කල් ගත වෙන්නේ.

2019/03/27 තරුණි පුවත්පත බලන්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
6 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.