දිග පළල පමණක් සැලකූ නිවෙස, ඇතුළෙ පණුවෝ ඉන්න අඹේ වගේ

අප්‍රේල් 10, 2019

වාස්තු විද්‍යානුකූලව හෝ වාස්තු නොබලා ඉදිකර පදිංචි වූ නිවෙස ඔබට සම්පතක් සේ සැලකිය යුතුයි. යම් යම් වැරැදි අඩුපාඩු සහිතව කරන ලද ඉදිකිරීම් මඟින් නිවෙසක නිසි යාදීම් නො ලැබෙන්න පුළුවන්.

නමුත් තමාට ආරක්ෂාව, සෙවණ සපයන නිවෙසට ගරහමින්, කිසිම යාදීමක් නැති අසුබ නිවෙසක් යැයි අන්‍යයන් වෙත පවසමින් එහිම ජීවත් වීම ඵල නැත. කළයුතු වන්නේ වැරැදි අඩු පාඩු ගැන හරියට දැනගෙන, ඒවායෙන් වූ අයහපත් ප්‍රතිඵල දුරු කිරීම සඳහා පියවරෙන් පියවර ක්‍රමානුකූලව කටයුතු කිරීමයි.

වාස්තු විද්‍යාව ගැන තැකීමක් නැතිව ඉදිකර පදිංචි වී සිටින ඔබේ නිවෙසින් සමහරවිට මේ වෙන තාක් කිසිම අගතියක් සිදු වී නැතිව ඇති. එසේ වීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. මෙවන් නිවෙසක් පසුකාලීනව තවත් කොටස් එකතු කරමින් වැඩි දියුණු කරන්නට උත්සාහ ගන්නෙත් එම නිවෙසේම හිඳීමින් උපයා එකතු කරගත් ධනය නිසාවෙන්. මෙසේ නිවෙසට කොටස් එකතු කිරීමට යාම නම් ඔබේ කඩඉම් අවස්ථාවක්. මොකද හිතුමතේ අලුතෙන් එකතු කරන කොටස් නිසා බොහෝ විට වෙන්නේ දෝෂ එකතු කර ගැනීමක්. වාස්තු විද්‍යාව පිළිගත්තත් නැතත්, වාස්තු නොබලා ගේ සෑදුවත්, එම නිවෙසට දෙවැනි වර කොටස් එකතු කර වෙනස් කරන්නට සැරසෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පිළිගත් වාස්තු ශාස්ත්‍රයකට අනුවම ක්‍රියා කරන්න. මුලදී ඔබට දෝෂ නොදුන් නිවෙස දෙවනුව දෝෂ ඇතිකළ හැක්කේ සිතා ගැනීමටවත් නොහැකි තරම් දරුණු ආකාරයටයි.

වාස්තු විශ්ලේෂණයන්හි දීබොහෝ විට නිවැසියන් මා හට කියන කතා කීපයක් මේ. “මුලදී අපි මේ ගේ හැදුවේ වාස්තු බලලා නෙමේ. ඒ වුණාට අපිට දැනෙන්න කිසිදු කරදරයක් වෙලා නෑ. ගෙදරට සම්බන්ධ කරලා අලුතෙන් කොටස් ගත්තට පසුවයි කරදර වෙන්න ගත්තේ. කිසිදු වරදක් නැතිව මට රස්සාව නැති වුණා......... තාත්තා එක්තැන් වුණේ වහලය වෙනස් කළාට පසුව......... කුස්සියේ දොර වෙනස් කළාට පසුව අම්මාත් රෝගී වුණා............ අලුතෙන් කළ වෙනස්කම්වලින් පසුව දැන් අපට හරි හැටි ආදායමකුත් නැහැ.....” පළමුවර දෝෂ නොපෙන්වූ නිවෙසක් හිතුමනාපේ වෙනස්කිරීමෙන් පසුව දෙවැනි වර පීඩා ඇතිකළ හැක්කේ මේ විදිහට ඉතා දරුණු ආකාරයටයි.

උදාහරණයට ගත් නිවෙසත් වෙනස් කිරීමෙන් පසුව දෝෂ ඇතිකළ එකක්. එහි අවස්ථාවන් කීපයක් ඔබට පෙන්වන්නම්. ඒවායේ ප්‍රතිකර්මත් වැදගත් වේවි.

පිටත කානු ගේ ඇතුළට

රූපයේ ඔබට පෙනෙනවා ඇති කලින් නිවෙසේ පිටත සීමාවේ තිබු වතුර කානු දැන් නිවෙස තුළින් ගමන් කරන ආකාරය. නිවෙස පිටුපසට විශාල කිරීමෙන් හා ප්‍රධාන දොරට ඉදිරියෙන් ගත් කොටස් නිසා මෙම කාණු වතුර ගලන්නේ නිවෙස තුළින්. භූගත කානුවක් අසලින් පිහිටි ප්‍රධාන දොරෙන් නිවෙස ඇතුළට ගමන් කිරීමත්, ඒ ආකාරයටම කුස්සියේ දොරෙන් එළියට පිටවීමත් ශුභ නැහැ. සමස්ත නිවෙසටම යම් පරිහානියක් පෙන්වන, වියදම් අසීමිත කරන, ඉතුරුවක් නැති හා නිවැසියන්ට අසනීප ඇතිකරන තත්ත්වයන් උදා වන්නේ පිටතින් සම්බන්ධ වූ මෙවන් දේ නිසා. ප්‍රධාන දොරට ඉදිරියෙන් වහලය වෙනස් කිරීමෙන් මුදුන් ලීය නිසා සිදුවෙන පීඩාවත්, වහලයේ කානු නිසා ධන හානියටත් හේතු වීම රූපයෙන් ඔබට පෙනේවි. නිවැරැදිව වහලය සකස් කිරීම මඟින් සහ සුදුසු වර්ග ඵලයක් නිවෙසට ලබාගෙන , සුදුසු දිශාවන් හරහා භූගතවතුර කානු නිවෙසට පිටතින් යෙදීම මඟින් දෝෂය දුරුකළ හැකියි.

 

2019/04/10 තරුණි බලන්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.