හදන නිවෙසක වැඩ නවතන වාස්තු දෝෂ

අප්‍රේල් 17, 2019

නිවෙසක් සෑදීමේ දී එයට කලින් ගෙපැල සකස් කිරීම සාමාන්‍යයෙන් අපි හැමදෙනාම කරන දෙයක්. නැකැත් දිනයට කලින් දිනයක දී මෙය සිදුකළ යුතුයි.

නිවෙසක් ඉදිකිරීමේ දී කරනු ලබන පුද පුජා කටයුතු සඳහාත්, ලණු ඇදීමේ දී අවශ්‍ය කරන ඉඩකඩ මනාව සකසා ගැනීමටත්, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය, සේවක වාසස්ථාන ආදිය සඳහාත් කලින් සකස් කරගන්නා වූ මෙම මිදුලේ ඉඩකඩ ඉතා ප්‍රයෝජනවත්. උස් තැනිතලා පොළොවක නිවෙසක් සෑදීම වාස්තු විද්‍යාවට අනුව ඉතා යෝග්‍යයි. ඉඩමේ පිහිටීම තැනිතලා නොවී නැග්මක් සහිතව තිබේ නම් එම හැඩය නිවෙසේ පිහිටීමටත් උපයෝගී කරගත හැකියි. නිවෙස ඇතුලෙ නැග්ම පිහිටන දිශාවත්, ඉහළින් පිහිටන නිවෙසේ අංග මොනවාද යන්න පිළිබඳ සහ පඩි යොදන ස්ථාන ආදිය ගැනත් වාස්තු විද්‍යාත්මක අවධානය මෙහිදී ඉතා වැදගත්. ඉන් ඔබ්බට, නිවෙසක් සෑදීමේ දී වැදගත් වන තවත් දෙයක් ගැන මෙම ලිපියෙන් පැහැදිලි කර දෙන්නම්.

ඔබේ නිවෙස විශාල පස් කණ්ඩියකට හේත්තු කර සාදන්නට යන එකක් ද? නිවැරැදිව නො කළහොත් මෙය එතරම් සුදුසු දෙයක් යැයි කියන්න බැහැ. වාස්තු විද්‍යාවට අනුව මේ ආකාරයට නිවෙසක් සෑදීමේ දී එය පටන් ගත් දා සිට විවිධ බාධක සිදුවෙන්න පුළුවන්. නිවෙසේ වැඩ කටයුතු අවසන් කිරීමට දීර්ඝ කාලයක් ගත වීම හෝ කොටසක් පමණක් ඉදිකර පදිංචි වී නිවෙසේ වැඩ අවසන් කරගත නොහැකි වීම දක්නට ලැබෙන දෙයක්. අවශ්‍ය දිශාවන්ට දොර ජනෙල් තැබීමට නො හැකි වීම සහ නිවෙස ඇතුළත අඳුරු හා ආර්ද්‍රතාව අධික වීමත් සෞඛ්‍යයට අහිතකර විය හැකියි.

විද්‍යාත්මක අංශයෙන් සැලකුවත් විශාල පස් ප්‍රමාණයකින් එල්ලවන තිරස් පීඩනය දරා ගැනීමට සුදුසු ආකාරයේ කොන්ක්‍රීට් හෝ කළුගල් බැම්මක් (අඡ්ඊඒධ්ව්ධ්ව්ට් එඒඹ්ඹ්) දැමීමට සිදුවෙන දෙයක්. වැසි දිනවල දී මේ බැම්ම මත එල්ල වන තෙරපුම වැඩි වීමෙන් යම් හානියක් සිදුවීමට හෝ වැසි ජලය බිත්ති හරහා නිවෙස ඇතුළට කාන්දු වීමට හැකියි. නිසි ආකාරයෙන් ජල කාන්දු මුද්‍රාවක් (එඒඊඡ්අ ර්‍ථඅර්‍ණර්‍ණජ්ධ්ව්ට්) යෙදීමට සිදුවීම යම් වියදම් අධික කාර්යයක් විය හැකියි. මේ හේතුන් නිසා නිවෙස වටේ යන්නට හැකි ආකාරයෙන් ඉඩකඩක් සැපයීම ඉතා සුදුසුයි.වොස්තු විද්‍යාත්මකව සුදුසු සහ තාක්ෂණයට අනුව වියදම් අඩු වීමක් මෙහිදී සිදුවේ.

 

 2019/04/17 තරුණි පුවත්පත බලන්න.

 

 

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
7 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.