මේක්-අප් ගැල්වීමත් කලාවක්

ජනවාරි 2, 2019

රූපලාවණ්‍ය ශිල්පිනියක් අනිවාර්යයෙන්ම අවබෝධයක් ලබා තිබිය යුතු ප්‍රධාන අංගයක් ලෙස මේක්-අප් ගැල්වීම හැඳින්විය හැකියි. එය නිර්මාණශීලි සහ ආකෂනීය කලාවකි.

මේක්අප් ගැල්වීමේ ක්‍රම දිනෙන් දින වැඩි දියුණු වන නිසා ඒ පිළිබඳ සෑම විටම අවබෝධයෙන් සිටිමින්, එම නව ක්‍රම අත්හදා බැලීම නිවැරැදි රූපලාවණ්‍ය ශිල්පිනියකගේ ක්‍රම වේදයයි.

මෙය නිර්මාණශීලිත්වය මත පදනම් වූ හැඩැන්වීම් ක්‍රමයක්. වූවත් වර්ණ ගැන්වීම පිළිබඳත් සේවාලාභියාගේ අවශ්‍යතාව හොඳින් අවබෝධ කරගෙන තිබීමෙනුත් හැකියාව වැඩි දියුණු කර ගත හැක් වේ.

මේක්-අප් කිරීමට ප්‍රධාන හේතු ලෙස, මුහුණේ අඩුපාඩු මඟ හරවා ගැනීමත්, මුහුණේ නැවුම්බව රුක දීමත් ප්‍රධානයි. ඊට අමතරව මුහුණේ අංග ඉස්මතුකර පෙන්වීමටත්, අලංකරණය සඳහාත් මේක්-අප් කිරීම සිදු කරයි.

අංග රචනය

අංග රචනය කලාවකි. යමක් පිළිවෙළින් සැකසීම අංග රචනයයි. එහිදී එම අවස්ථාවට ගැළපෙන ලෙසත්, එම පරිසරයට ගැළපෙන ලෙසත් මේක්-අප් කිරීම සිදු කරයි.

මේක්-අප් කිරීමේ ඉතිහාසය

මේක්-අප් භාවත කිරීම පිළිබඳ ද ඉතිහාසයක් පවතී. එය සාධක සහිත සහ සාධක රහිත යනුවෙන් කොටස් දෙකකට බෙදේ. වසර ගණනනාවකට පෙර සිටම මේක්-අප් භාවිත කළ බවට සාක්ෂි හමු වී ඇත. ඒ සඳහා ඔවුන් තෙල් වර්ග, මැටි වර්ග වැනි ස්වභාවික අමුද්‍රව්‍ය භාවිත කළහ.

මුල්ම මේක්-අප් වර්ග භාවිත කළ බවට සාක්ෂි හමු වී ඇත්තේ ග්‍රීසිය, මිසරය සහ රෝමය වැනි රටවලිනි.

එබැවින් ඔවුන් මුල්ම මේක්අප් භාවත කළ බවට අයිතිවාසිකම් කියයි.

 

2019/01/02 තරුණි පුවත්පත බලන්න.

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.