කාර්යාලයට යන ඔබට ලස්සන හෑන්ඩ් බෑගයක්

ජුනි 5, 2019

වෙළෙඳපොළ සිසාරා නව මාදිලියේ බෑග් විලාසිතා සොයා යන ඔබටයි මේ අපූරු බෑගය. කාර්යාලයට යන ඔබට ඇඳුමේ පැහැයට ගළපා ගන්නත් හැකියි. ඔබත් පුංචි උත්සාහයක නිරත වී බලන්නකො.

මේ රෙක්සින් උපයෝගීි කරගෙන මැසූ බෑගයකි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

ඔබ කැමැති වර්ණයක රෙක්සින් රෙදි කොටසක්

ලයිනිං

හැන්ඩ්ල්

නොම්බර 5 සිපර් සහ හෙඩ්

මසා ගැනීම

පළමුව අප ලබා දී තිබෙන පතරොම් කාඩ්බෝඩ්වල ඇඳ ගන්න. ඉන්පසුව දී ඇති උපදෙස් පරිදි රෙදි කපාගන්න. 1 රූපය ඉදිරිපස, පිටුපස කොටස් වේ. දී ඇති මිමිවලට කොටස් දෙකක් කපා ගන්න. 2 රූපය බෑග් බෝඩරය 1 කොටසක් රෙක්සින් රෙදිවලින් කපා ගන්න. 3 රූපය හැන්ඩ්ල් දෙක වේ. රෙක්සින් රෙදිවලින් දෙකක් කපා අඟල් 1 ක් පළලට නමා මසා ගන්න. 4 රූපය දිග හැන්ඩ්ල් පටිය වේ. එයද අඟල් 1 ක් පළලට නමා කපා ගන්න. මේ බෑගයේ ඇතුළත ලයිනිං බෑග් 2 ක් ඇත. ඒ සඳහා 5 රූපය සිප් බෝඩර් 4 ක් කපා ගන්න. 6 රූපය ලයිනිං කොටස් 4 ක් කපා ගන්න.

 

2019/06/05 තරුණි බලන්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.