රටඉඳි මිශ්‍ර කෙසෙල් පානය

පෙබරවාරි 20, 2019

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

ඉදුණු කෙසෙල් ගෙඩි 5 ක්

රට ඉඳි ග්‍රෑම් 100 ක්

කිරි වීදුරු 4 ක්

අවශ්‍ය පමණට සීනි

 

සාදන ක්‍රමය

පළමුව කෙසෙල්, රටඉඳි, සීනි සහ කිරි එක බඳුනකට දමා හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. ඉන්පසු ශීතකරණයේ තබා බීමට ගන්න.

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.