තරුණී අපෙන් ඔබට

ජනප්‍රියම කාන්තා පුවත්පත වන තරුණී පුවත්පත ලෝකයට ගෙනහැර දක්වන මනාලියන් දැක්මයි මේ. ඔබ මනාලියක් වන ජීවිතයේ සොඳුරුම අවස්ථාව අර්ථවත් කිරීම අපේ ප්‍රාර්ථනයයි. ඔබට සුබ මංගලම්!

විශේෂාංග

මල් කළඔ
2015 නොවැම්බර් 02, සඳුදා 11:30
මල් සැකසුම් කලාවේ දැවැන්ත ආයතනයක් වන ලස්සන ෆ්ලෝරා ආයතනය තරුණී වෙතින්ම පමණක් ඉදිරිපත් කරන මල් සැකසුම් පාඨමාලාව කෙරෙහි ප්‍රතිචාර දක්වන පිරිස අතිවිශාලයි. මෙම පාඩම් මාලාව අවසානයේ පවත්වනු ලබන වැඩමුළුව සඳහා සහභාගී වන්නට අයදුම්කර ඇති තැපැල්පත් රාශියෙන් එය අපට පැහැදිලියි.
2015 ඔක්තෝබර් 20, අඟහරුවාදා 10:44
මල් සැසසුම් කලාවට උනන්දුවක් කැමැත්තක් දක්වන ඔබ වෙනුවෙන්ම ඇරඹෙන මෙම පාඨමාලාව තුළින් මල් සැකසුම් නිර්මාණය පිළිබඳව ඔබට දැනුමක් අවබෝධයක් ලබා දෙන්නට අප සූදානම්.
2015 ඔක්තෝබර් 19, සඳුදා 10:23
මල් සැකසුම් සඳහා මල් තෝරා ගැනීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු දේ පිළිබඳ අප ගිය සතියේ ඔබව දැනුවත් කළා. ඒ දැනුවත් බවත් සමඟින් මුල්ම පියවර වශයෙන් නිවැරැදි ක්‍රමවේදයන්ට අනුව මල් බන්ච් එකක් (මල් පොකුරක්) නිර්මාණය කරන ආකාරය අපි ඉගෙන ගනිමු.   හැම විටම මල් සැකසුමක් කිරීමේදී ඒ සඳහා අවශ්‍ය දේ ඔබ සමීපයෙන් සූදානම්කර තබාගෙන නිර්මාණය කිරීම ඇරැඹිය යුතුයි. හේතුව නිර්මාණය කිරීමට පටන් ගත් පසු එය නොවෙනස්ව එකම ආකාරයට රඳවා තබා ගත යුතු නිසයි.