තරුණී අපෙන් ඔබට

ජනප්‍රියම කාන්තා පුවත්පත වන තරුණී පුවත්පත ලෝකයට ගෙනහැර දක්වන මනාලියන් දැක්මයි මේ. ඔබ මනාලියක් වන ජීවිතයේ සොඳුරුම අවස්ථාව අර්ථවත් කිරීම අපේ ප්‍රාර්ථනයයි. ඔබට සුබ මංගලම්!

විශේෂාංග

රෙදි වර්ග
2013 ඔක්තෝබර් 08, අඟහරුවාදා 14:18
        මොන තරම් විලාසිතා ආවත් සාරිය තමයි අපේ කාන්තාවන්ගේ අංක එකේ ඇඳුම... රැකියාවක් කරන කාන්තාවක් නම් හැම මාසයේ පඩියකටම සාරියක් මිලදී අරගෙන මෝස්තර ගොඩ අලුත්කර ගන්නවා... ඒත්... ඇත්තටම අද යුගයේ කාන්තාවන් බොහෝ දෙනෙක් තමන්ට වගේම තැනට සුදුසු ආකාරයට සාරි තෝරා ගන්නත් ඒවා නිසි ලෙස නඩත්තු කරන්නත් දැනුවත් නෑ.... මේ අත්වැල එවැනි කාන්තාවන් සඳහායි.
2013 ඔක්තෝබර් 08, අඟහරුවාදා 14:18
මොන තරම් විලාසිතා ආවත් සාරිය තමයි අපේ කාන්තාවන්ගේ අංක එකේ ඇඳුම... රැකියාවක් කරන කාන්තාවක් නම් හැම මාසයේ පඩියකටම සාරියක් මිලදී අරගෙන මෝස්තර ගොඩ අලුත්කර ගන්නවා... ඒත්... ඇත්තටම අද යුගයේ කාන්තාවන් බොහෝ දෙනෙක් තමන්ට වගේම තැනට සුදුසු ආකාරයට සාරි තෝරා ගන්නත් ඒවා නිසි ලෙස නඩත්තු කරන්නත් දැනුවත් නෑ.... මේ අත්වැල එවැනි කාන්තාවන් සඳහායි.