තරුණී අපෙන් ඔබට

ජනප්‍රියම කාන්තා පුවත්පත වන තරුණී පුවත්පත ලෝකයට ගෙනහැර දක්වන මනාලියන් දැක්මයි මේ. ඔබ මනාලියක් වන ජීවිතයේ සොඳුරුම අවස්ථාව අර්ථවත් කිරීම අපේ ප්‍රාර්ථනයයි. ඔබට සුබ මංගලම්!

විශේෂාංග

කේක් ආකෘති සිරස්තල

2017 ඔක්තෝබර් 09, සඳුදා 15:48
අලංකාර පෙනුමත් යොදාගෙන ඇති ද්‍රව්‍යයක් නිසාම වටිනාකමින් ඉහළ අගයක් පෙන්වන කේක් නිර්මාණයකි. නමුත් එය සරලය.
2017 සැප්තැම්බර් 18, සඳුදා 14:42
ස්වාභාවිකත්වයට මුල් තැන දෙමින් පවත්වනු ලබන විවාහ මංගල්‍යයක් වෙනුවෙනුයි මේ කේක් නිර්මාණය. ලී කොටයක ස්වභාවයට මුල්තැනදී සිදුකර ඇති මෙවැනි කේක් නිර්මාණයක් ඔබේ විවාහ මංගල්‍යය වෙනුවෙනුත් සුදුසු ද කියලා බලන්නකෝ
2017 සැප්තැම්බර් 18, සඳුදා 14:42
ස්වාභාවිකත්වයට මුල් තැන දෙමින් පවත්වනු ලබන විවාහ මංගල්‍යයක් වෙනුවෙනුයි මේ කේක් නිර්මාණය. ලී කොටයක ස්වභාවයට මුල්තැනදී සිදුකර ඇති මෙවැනි කේක් නිර්මාණයක් ඔබේ විවාහ මංගල්‍යය වෙනුවෙනුත් සුදුසු ද කියලා බලන්නකෝ