තරුණී අපෙන් ඔබට

ජනප්‍රියම කාන්තා පුවත්පත වන තරුණී පුවත්පත ලෝකයට ගෙනහැර දක්වන මනාලියන් දැක්මයි මේ. ඔබ මනාලියක් වන ජීවිතයේ සොඳුරුම අවස්ථාව අර්ථවත් කිරීම අපේ ප්‍රාර්ථනයයි. ඔබට සුබ මංගලම්!

විශේෂාංග

ජයමංගල ගාථා සිරස්තල

2012 ජූලි 05, බ්‍රහස්පතින්දා 13:56
බාහුං සහස්ස මභිනිම්මිත සායුධං තං  ගිරි මේඛලං උදිත ඝෝර සසේන මාරං

මාධ්‍ය