දෝණිගෙ හිස සරසන්නට බෝ සහ මල් බෑන්ඩ්

නොවැම්බර් 6, 2019

දෝණිගෙ හිස සරසන්න හරි ලස්සන බෝ සහ මල් සහිත ඉලාස්ටික් බෑන්ඩ් කිහිපයකි. පුංචි දෝණිට පෝනිටේල් දෙකක් දාලා එයාගෙ හැඩ බලන්න ඔබත් කැමැතියි නේද? මෙවර ඉසුරි වෙතින් ලස්සන බෑන්ඩ් විලාසිතා කීපයක් ගෙදරදීම හදාගන්න කියලා දෙනවා. බලන්න, ඔයාලටත් ඒවා හදාගන්න පුළුවන් නේද කියලා.

රිබන්වලින් බෝ එකක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

අඟල පළල ඝනකම් මුද්‍රිත රිබන්

අඟල පළල ඝනකම් තනි පැහැති රිබන්

අඟල් 1/2 පළල ඝනකම් තනි පැහැති රිබන්

ඉඳිකටු

මැසීමට නූල්

ග්ලූ ගන් එකක්

වෙළෙඳපොළේ ඇති ඉලාස්ටික් බූල් බෑන්ඩ්

නිර්මාණය කිරීම

පළමුව අඟල පළල මුද්‍රිත රිබන් එක ගෙන සෙන්ටිමීටර් 13 ක් දිග කොටසක් කපාගන්න. ඉන්පසු අඟල පළල තනි පැහැති රිබන් එක ගෙන සෙන්ටිමීටර් 10 1/2 ක් දිගට කොටසක් කපාගන්න. දැන් අඟල් 1/2 පළල රිබන් එක ගෙන සෙන්ටිමීටර් 8 ක් දිගට කොටසක් කපාගන්න. මෙම රිබන් කොටස් ගැළපෙන පරිදි තෝරාගත යුතුය. දැන් මුද්‍රිත රිබන් කොටස ගෙන දෙකට නමා කෙළවරවල් එකට තබා මැහුමක් දමාගන්න. පසුව අඟල පළල තනි පැහැති රිබන් කොටස ගෙන එයත් පෙර සේ මසන්න. පසුව එම රිබන් 

 

උපදෙස්

අත්කම් නිර්මාණ ශිල්පිනී

මනෝජා රත්නසේකර

ඡායාරූප -  ශාන් රඹුක්වැල්ල

 

2019/11/06 තරුණි බලන්න

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
7 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.