තරුණී පුවත්

 • මේ ඔබේ සතියයි
  මේ ඔබේ සතියයි අප්‍රේල් 21– 27 දක්වා මේෂ දුර ගමන් සති මුල ඉතා යහපත්ය. පිං අතේ වැඩවලට යොමු වේ. දුර ගමන් යෙදේ. සති මැද ව්‍යාපාරිකයන්ට ආර්ථික වාසි සැලසේ.…
  ප්‍රතිචාර නැත
 • බෝපත් සෙවණ....
  බෝපත් සෙවණ.... නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස‘නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස‘නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස’ දරුවනේ, අප මහා ලොවුතුරු බුදු පියාණන් වහන්සේ ජේතවනාරාමයේ වැඩ…
  ප්‍රතිචාර නැත
 • මගේ නෝනටත් ඉංගී‍්‍රසි කතා කරන්න උගන්නන්න
  මගේ නෝනටත් ඉංගී‍්‍රසි කතා කරන්න උගන්නන්න ඔයාට පුළුවන් නම් මගේ නෝනටත් ඉංගී‍්‍රසි කතා කරන්න උගන්නන්න...’ සනුර සරදමට මෙන් කියද්දී මම ඔහු දෙස නෝක්කාඩු බැල්මක් හෙළීමි. ඔහු සිනාසුණේය. හතර වසරේ ඉගෙනුම ලබන…
  ප්‍රතිචාර නැත

සොඳුරු මනාලියක් වීමට . . . . .

විශේෂාංග