තරුණී පුවත්

 • දරුපල නැත්තේ සැමියාගේ දෝෂයක් නිසාද?
  දරුපල නැත්තේ සැමියාගේ දෝෂයක් නිසාද? වසර ගණන් ආදරයෙන් වෙළී සිට විවාහ වුවත් තවත් වසර කිහිපයක් ගතවූ පසු සැමියා හා බිරිය ඔවුනොවුනට දිස් වනුයේ “නිතරම දකින කුකුළගේ කරමල” සේය. එහෙත් මියෙන…
  ප්‍රතිචාර නැත
 • The Lover
  The Lover සුන්දරත්වයේ අරුමැසිය ලොවටම කියන දැයේ ළදුන්ගේ රන් රුවන් මන්දිරය The Lover වසර ගණනාවක සිට ඔබේ ආදරය ලබමින් පි‍්‍රතිමත් ගමනක් ඒමේ ඒ අපුරුතම රහස කුමක් දැයි…
  ප්‍රතිචාර නැත
 • බඩ නිසා කිසිම හැඩයක් නැහැ
   බඩ නිසා කිසිම හැඩයක් නැහැ සිහින් ඉඟ කාන්තා සිරුරේ හැඩය ලාලිත්‍ය හොඳින් මතුකර දක්වනවා. නමුත් උදරයේ නෙරා ඒමත් උදරයේ එල්ලා වැටීමත් නිසා සිරුරේ හැඩය මැකී ගිහින් අවලස්සන පෙනුමක් මතුවෙලා. ඇඳුමක්…
  ප්‍රතිචාර නැත

සොඳුරු මනාලියක් වීමට . . . . .

විශේෂාංග