කදිම රටාවට කුෂන් කවරයට මෝස්තරයක්

නොවැම්බර් 27, 2019

කොළ, රතු, නිල්, සුදු සහ කහ වර්ණ එක්වී මැවෙන රටාවෙන් කුෂන් කවරයට ලැබී ඇති ආකර්ෂණයයි මේ. නව වසරේ නිවෙස හැඩ කරන්නට අලුත් නිර්මාණ සොයන ඔබට මෙය නම් අගනා තිළිණයක් වේවි. අඳුම් මහන්නට ගෙනා නිවෙසේ ඉතුරු බිතුරු රෙදිවලින් මෙවැනි කුෂන් කවර නිර්මාණය කරගන්න ඔබටත් පුළුවන්.

 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

කොළ, රතු වර්ණ ඩොට් වැටුණු රෙදි යාර කාල බැගින්

නිල්, කහ වර්ණ මුද්‍රිත රෙදි යාර කාල බැගින්

සුදු පැහැති රෙදි යාර 1/2 ක්

පැඩිං

ලයිනිං රෙදි

අඟල් 19 - 20 සිප් එකක්

ඩෙ‍‍්‍රස් මේකිං කාබන් කොළයක්

පැන්සල්

අඩි රූල

නිර්මාණය කිිරීම

පළමුව අඟල් 12×12 ප‍‍්‍රමණයේ සුදු රෙදි කොටසක් කපාගන්න. එම ප‍‍්‍රමාණයට මෝස්තරය සහිත දළ සටහන විශාල කරගෙන සුදු රෙදි කොටස මත ඩෙ‍‍්‍රස් මේකිං කාබන් කොළයක් තබා පිටපත් කරගන්න. අප ලබා දී ඇති පතරොම් අවශ්‍ය ප‍‍්‍රමාණයට විශාල කරගන්න. ඒවායින් මැහුම් වාසි තබා වතුර බිංදුවේ හැඩයට නිල් පැහැති කොටස් 5 ක්, කොළ පැහැති කොටස් 5 ක්, දෙපැත්තට හැඩවුණු රතු කොටස් 10 ක් හා කොළ කොටස් 10 ක්, විශ්කම්භය අඟල් 3 ක් වූ කහ පාට රවුම් 1 ක් කපාගන්න. එම කොටස් සුදු රෙදි කොටස මත තබා අතේ නූල් ඇද පසුව මැෂිමේ ඇප්ලික් කරගන්න.

 

2019/11/27 තරුණි බලන්න

 

 

 

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
5 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.