කොටස් තුනක නවතම ක්‍රමයේ සාරි හැට්ටයක්

මැයි 20, 2020

උත්සවයකට අඳින්න එහෙමත් නැත්නම් කාර්යාලයට අඳින්න ඇඟට හරියටම ගැළපෙන සාරි හැට්ටයකි. කෙටි අත යොදා මසා ඇති මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ ඉදිරි පස කොටස, කොටස් තුනකට වෙනම කපා එක්කර මසා තිබීමයි.

මෙය අපි පතරොම් සකසා මසාගන්නා ආකාරය බලමු. මේ සඳහා පළමුව මූලික සාරි හැට්ටයේ පතරොම පිටපත් කරගන්න. කර  AB  ලෙසත් උරහිස BC ලෙසත් අත් කට ඛ්ච් ලෙසත් ඉණ  E ලෙසත් නම්කර ගන්න. ඒ සිට CD  රේඛාවේ පහළට කර ගැඹුර ගෙන ඒ1 නම් කරන්න.

2020/05/20 තරුණි පුවත්පත බලන්න

 

උපදෙස්

ප්‍රවීණ මැහුම් උපදේශිකා

ෂර්මිලා රණවීර

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
9 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.