මල් පැණි බොන සමනලයා

ජූලි 1, 2020

තු, නිල්, කහ, තැඹිලි පාට පිරුණු සමනලයෙක් මල් වත්තට පැණි බොන්න ඇවිත්, බලන්න, ඒෆෝ කොළවලින් සමනලයකුට ජීවය ලබා දී ඇති ආකාරය. හරිම ලස්සනයි නේද?

 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

පේපර් කුවිලිං ටූල් එක

රතු, කහ, තැඹිලි, තද නිල්, ළා නිල්, සුදු, දුඹුරු, තද කොළ, ළා කොළ සහ කළු අඟල් 1/8 පළල පටි තීරු

ගම්

නිර්මාණය කිරීම

පළමුව සමනලයා නිර්මාණය කර ගනිමු. ඒ සඳහා මුලින්ම සමනලයාගේ දළ සටහනක් ඇඳ ගන්න. ඉන්පසු එම රූපය ඉටි කොළයක් යටින් තබා ඇලවීම ආරම්භ කරන්න. ඊට ප්‍රථම රතු, කහ, නිල් වර්ණවලින් මාකිස් හැඩතල සාදා ගන්න. පසුව වර්ණ ගළපමින් යටින් පෙනෙන සමනලයාගේ තටු මත මාකිස් හැඩතල අලවා ගන්න. එලෙස පියාපත් හතරම අලවා වියළෙන්නට තබන්න.

 

උපදෙස්

අත්කමි නිර්මාණ ශිල්පිනී

ගයනි සමරසේකර

 

ඡායා  උපාලි ජයරත්ත

 

2020/07/01 තරුණි පුවත්පත බලන්න.

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.