කම්මැළි දරුවන් අවදි කරන මන්තරයක්

අගෝස්තු 21, 2019

බම් බම් බෝලේ

(දෙවියන්ට ස්තුති වේවා)

කෝගිරාම් ග්වාලා, රිතූ ග්වාලා දිළිඳුකමේ පත්ලේම ගිලී සිටින පවුල් දෙකකි. පිනූ සහ රිම්සිම් ඔවුනගේ දරුවන් දෙදෙනාය. පාසල් නිල ඇඳුම් හෝ පාවහන් මිලදී ගැනීමට පිනූගේත් රිම්සිම්ගේත් මාපියන්ට වත්කමක් නොතිබිණි. පොළොවට වියැකී වැරැහැලි වී යන පාවහන් යුවළ පැලඳනෙන වුවත් රිම්සිම්, පිනූ උනන්දුවෙන් පාසල් ගියහ.

දිනක් එළවළු කඩේදී පිනූ අතින් රිම්සිම්ගේ පාවහන් යුවළ නැතිවීම ගහෙන් වැටුණු මිනිසාට ගොනා ඇනීමක් මෙන් විය. මවට තමන් පාවහන් නැති කළ බව නොපවසන ලෙසට රිම්සිම්ගෙන් පිනූ අයැද සිටියේය.

පාවහන් නොමැතිව රිම්සිම්ට පාසල් යා නොහැකිය. අවසානයේදී පිනූ සහ රිම්සිම් එගඟතාවකට එළඹුණහ. ඒ දෙදෙනාම එකම පාවහන් යුවළ මාරු කරගෙන පැලඳීමේ එකඟතාවයි.

රිම්සිම් උදෑසන පිනූගේ පාවහන් පැලඳ පාසල් ගියාය. පිනූ දිවා කාලයේ සිප්හලට ගියේ රිම්සිම්ගෙන් පාවහන් ඉල්ලාගෙනය.

උදෑසන පාසලට ගොස් පැමිණෙන රිම්සිම්ගෙන් පාවහන් ලැබෙන තුරු බලා සිටින්නට සිදුවීම නිසා පිනූ දුෂ්කරතා රැසකට මුහුණ පෑවේය.

දිනක් පිනූ, රිම්සිම් සිය නිවෙසට කැඳවාගෙන ගියේය. එහිදී රිම්සිම්ට පිනූගේ පවුල තම පවුලට ද වඩා දිළිඳු බව වැටහිණි.

මේ අතර කෝගිරාම්, පිනූ සමඟ නගරයට ගියේ වතුවල වැඩ කිරීමෙන් කීයක් හෝ උපයා ගැනීමටය. ඔවුන් මහා මන්දිර බඳු නිවෙස් ගණනාවකට ගිය ද අවසන එක් නිවෙසක වත්තක වැඩ කිරීමට අවසර ලැබිණි.

 

2019/08/21 තරුණි බලන්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.