ඔබේ නිවෙසට මැද මිදුලක් යොදන්නේ සුන්දරත්වයට ද ආරක්ෂාවට ද?

ජුනි 5, 2019

සොබා දහම හා සබැදි අපේ ජීවිතය සැකසී ඇත්තේ යම් රටාවකටය. තම ගේ දොර වටපිටාව යන සියල්ල එයට ඇතුළත්ය. ගෙයක් සාදන විට එයට ප්‍රධාන වශයෙන් ඇතුළත් කරන අංග ගණනාවකි.

මුළුතැන්ගෙය, නාන කාමරය, නිදන කාමරය, සාලය ආදී කොටස් සෑම නිවෙසකම අනිවාර්ය අංග කිහිපයකි.

මේ අංගවලට අමතරව නිවෙසක් සැදීමේදී මැද මුදලක් යෙදීම ද ඇතැම්විට සිදු වෙයි.

අතීතයේ වලව් සම්ප්‍රදාය තුළ මෙම මැද මිදුල වඩාත් ආකර්ෂණීය අංගයකි. මෙයින් නිවෙසට අලංකාරයක් මෙන්ම ස්වභාවික හිරුඑළිය හා වාතය ලැබෙන ක්‍රමයකි. විශාල වලව් තැනීමේදී මැද සීමාවට හිරු එළිය හා වාතය ගලාඒම අඩු විය. මෙයට පිළියමක් ලෙසින් මෙම මැද මිදුල නිර්මාණය විය.

වර්තමානයේ ද මෙම සම්ප්‍රදායික මැද මිදුල ගෘහ නිර්මාණයට එක් වී තිබෙයි. අතීතයේ මැද මිදුල සඳහා විශාල ඉඩක් වෙන්විය. එය වර්තමානයේ කුඩා වෙමින් ඉතාම අලංකාර අයුරින් නිර්මාණය කිරීමට ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් උනන්දු වෙති. මෙසේ නිර්මාණය කරන මැද මිදුල නිවෙස තුළ ස්ථානගත කරනු ලබන්නේ සාලයට හෝ කෑම කාමරයට විවෘතවන ලෙසිනි. මෙසේ සාදන මැද මිදුල නැතිනම් ඛ්ධභපබරචපඤ තුළ අලංකාරවත් තුරුලතා හෝ ආගමික ප්‍රතිමා නිර්මාණය කිරීම වඩාත් උචිතය.

 

2019/06/05 තරුණි බලන්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.