පර්චස් 10 ක ඉඩමක ආකර්ෂණීය නිමාවෙන් තැනූ සරල දෙමහල් නිවහනක්

ජුනි 12, 2019

නිවෙසක් තැනීමේ අපේකෂාව වන්නේ නිදහසේ ජීවත්වීමයි. එසේ නිදහසේ සිටින්න සාදන නිවෙසක් කාලයක් පවතින්නට නියම ප්‍රමිතියෙන් යුතුව තැනීම වඩාත් වැදගත්ය.

ප්‍රමිතියෙන් යුතු නිදහස් නිවහල් නිවෙසක් තනා ගැනීමට සිහින මවන ඔබ පළමුවම නිවාස සැලසුමක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියකුගේ උපදෙස් ලබා ගනී.

එය වඩාත්ම හොඳින් තෝරා ගැනීමට ඔබ බුද්ධිමත් විය යුතුය. නිර්මාණ ශිල්පියා සතු දැනුම, පළපුරුද්ද හා නිර්මාණාත්මක හැකියාව යන සියල්ලම මත එය තීරණය වෙයි. අප මෙවර ඔබට තිළිණ කරන නිවහන සැලසුම ද නිර්මාණය වී ඇත්තේ එවැනි තෝරා ගැනීමක ප්‍රතිඵලයක් ලෙසිනි. පර්චස් 10 ක ඉඩමක තැනූ මෙහි සැලසුම ඉතා සරලය. එසේම නිවෙසේ ආකෘතියද ආකර්ෂණීය වෙයි.

මෙහි මුලින්ම ඇත්තේ රථගාලක් සහ දිගු වැරැන්ඩාවකි. ඉන්පසුව දකින්නේ සාලයකි. එයට යාබදව කාමර දෙකක් වෙයි. මෙම නිවෙසේ තරප්පු පෙළ ඇත්තේ කෑම කාමරය අසලිනි. ඒ සමඟ වූ මුළුතැන්ගෙය අසලින් නාන කාමරයක් වෙයි.

ඉහළ මහල

කාමර දෙකකින් යුතු ඉහළ මහල මැදිව ඇත්තේ ටි. වී. ලොබියකිනි. මෙහි පහත මහලට සමපාතව විවෘත ටෙරසයක් වෙයි. එය විවෘත වූ අවකාශයත් සමඟ පිහිටයි. එම විවෘත සීමාව ඉතා විශාලය. එය සම්පූර්ණයෙන්ම පහත මහලේ සාලය කොටස දර්ශනයවන අයුරින් පිහිටයි. පසුපස කොටසේ ඇත්තේ කුඩා නාන කාමරයකි. නිවෙසේ තරප්පු පෙළ විවෘතව ඇත්තේ ටී. වී. ලොබියටය.

සරල නිමාවෙන් තැනූ මෙම නිවහන මුදල් අවම ප්‍රමාණයකින් නිම කර ගැනීම සඳහා උපක්‍රම කිහිපයක් වෙයි. එක් ක්‍රමයක් වන්නේ නිවෙසේ අඩක් නිම කර පදිංචිවීමයි. නැතිනම් මෙහි ඔබට අවශ්‍ය පරිදි ඉහළ මහලේ කොටස් කිහිපයක් වෙනස් කළ හැකි වෙයි.

2019/06/12 තරුණි බලන්න


 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
13 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.