ඉහළින් පහළට රූටන වාස්තු දොස්

මැයි 8, 2019

නිවැරැදිව යම් ශාස්ත්‍රයක්, විද්‍යාවක් ගැන අවබෝධයෙන් හා පිළිගැනීමෙන් යුතුව කටයුතු කිරීමෙන් නියත ජයග්‍රහණ හා සාර්ථකත්වය අත්කර ගැනීමට හැකියි.

වාස්තු විද්‍යාව ගැන සැලකීමේදීත් එය විශ්වාස කරන ඔබට වඩාත්ම සුදුසු වන්නේ ඉදිකිරීමට පෙර සිටම ඒ ගැන සැලකිලිමත් වීමයි. නිවෙසක් ඉදිකරනවා නම් ඊට පෙර සැලසුම් අවස්ථාවේදීත් ඉදිකළ නිවෙසක් මිලයට ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඊට කලිනුත් මේ සම්බන්ධව සලකා බැලීම වඩාත් සුදුසු දෙයක්.

අද ලිපිය පාදක වන්නේ දෝෂ බොහොමයක් තිබූ තවත් එක් වාස්තු පරීක්ෂාවකට ලක්වූ නිවෙසක් වෙනුවෙනි. නිවෙසේ වූ ප්‍රධාන දෝෂ කීපයක් රුප සටහන් හා ඉංග්‍රීසි අක්ෂර මඟින් ඔබවත් දැනුවත් කරන්නම්.

 

 වැරැන්ඩාවෙන් හමු වූ නිවෙසේ මැද

 

නිවෙසක මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයත්, ඒ වටා පවතින බ්‍රහ්ම පාදයත් නිවෙසේ ප්‍රධාන දොරින් ඇතුළු වූ පසුව පවතින ස්ථානයක (නිවෙස තුළ) පැවතීම අනිවාර්යයි. මෙය නිවෙසේ පළමු(මූලික) වර්ගඵල සීමාවට අයිති ස්ථානයක්. බ්‍රහ්ම පාදයේ කොටස් කිසිම විටෙකත් නිවෙසේ මූලික වර්ගඵල සීමාවෙන් පිටත ද්විතියිකව පිහිටන වැරැන්ඩා ආදියට ඇතුළත් කරන්නේ නැහැ. නිවෙසක මධ්‍ය වර්ගඵල සීමාව යනු එහි හදවත බඳු උත්තරීතර ප්‍රදේශයක්. මේ ආකාරයට එය පීඩා වීමෙන් නිවැසියන් හට කිසිදු ආකාරයකට සාර්ථක බවක් ඇතිකර දෙන්නේ නැහැ.

විෂම හැඩතල යටතට ගැනෙන ඉංග්‍රීසි අකුරු හා අයුධ හැඩ ආදියෙන් මෙම දෝෂය නිවෙසකදී වැඩි වශයෙන් ඇතිවේ. නිවෙසේ නොරැඳී ඉන් පිටමං කරවන අසුබ පිහිටීමක්. බ්‍රහ්ම පාද වර්ගඵල සීමාව නිවැසියන්ගේ ජන්ම නැකැත් මත ගණනය කර ලබා ගත යුතු අතර නිවෙසක මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය හා බ්‍රහ්ම පාදය යනු දෙකක් බවත් විශේෂයෙන්ම ඔබ සිහියට ගත යුතුයි.

 

 බ්‍රහ්ම පාදයේ ඇති ප්‍රධාන දොර

 

ද්වාර පිහිටුවීම බ්‍රහ්ම පාදය තුළ නුසුදුසුයි. ඉහත කී ආකාරයට මූලික ගෘහ පිණ්ඩය කේන්ද්‍ර සටහන් අනුව ගණනය කර (නිවසේ දිග හා පළල ලබා ගෙන) කතිර හා මධ්‍ය රේඛා ආදියට නො කැපෙන පරිදි සුදුසු ස්ථානීයව ප්‍රධාන ද්වාරය පිහිටුවිය යුතුයි. රූපයෙන් ඔබට මෙම නිවෙසේ වූ දෝෂය පැහැදිලි වේවි. නිතරම ප්‍රධාන දොරටුව තැබිය යුත්තේ නිවෙසේ වර්ගඵලයට අයත් වටේ සීමාවට ආසන්නව නිවැරැදිම තැනකයි. වාස්තු දැනුම මත, නිවෙසේ පිටත සීමාවේ සිට නිවෙස තුළට දොර ආ යුතු ප්‍රමාණය අනුපාතිකව ගණනය කළ හැකි අතර එය නො ගැළපී නිවෙස තුළට ප්‍රධාන දොර වැඩිපුර පැමිණි විට නිවැසියන් හට සිදුවෙන කරදර ප්‍රමාණයත් ඉතා වැඩිවේ. (නිවෙස මධ්‍යයේ කඩඉරෙන් පෙන්වා ඇත්තේ එහි බ්‍රහ්ම පාද සීමාවයි)

 

සිවු දිශාවේ වූ වහලයේ මුදුන

 

ගෙදරකට තියෙන්න ඕනේ ප්‍රධාන මුදුන් එකක් සහිත වහලයක්. වහලය ගැන කතා කළ යුත්තේ දීර්ඝ වශයෙන්. මුදුන් ලීය ගැළපෙන දිශාවන්ට, සුදුසු දිගක් සහිතව, ගැළපෙන මූට්ටු හා කුරුපා ප්‍රමාණවලින්, සුදුසු පල ගණනින්, සුදුසු පරිදි බැස්ම යොදා පිළියෙල කර ගත යුතුයි. සම උසක් සහිතව දිශා හතරකට යොමුවන පරිදි ප්‍රධාන වහලයේ මුදුන් ලීය තිබීම සුදුසු නැහැ. මෙය ගෘහමූලිකයා උභතෝකෝටික ගැටලුවලට පත් කරවන දෙයක්.

 

 “හදවතට” එල්ල වූ වතුර කාණුව

 

ඉහත කී වහලයේ තවත් අතුරු හානිකර දෙයක් තමයි නිවෙස මධ්‍යයේ ඇතිවන කාණු පීල්ල. රූපයෙන් ඔබට පෙනෙනවා ඇති වහලයේ වතුර එකතු වී කාණුවක් ආකාරයට ගලා යන්නේ නිවෙසේ

 

2019/05/08 තරුණි බලන්න

  

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.