හරි දැනුමෙන් නිවෙසේ වැඩ අරඹමු

ජූලි 1, 2020

භූමිය නිවැරැදි වීම වැදගත්

සිතට සැනසුමක් ගෙන දෙන නිවහනක් සාදාගන්නයි ඔබේ පැතුම. ඒ පැතුම ඉටුකර ගන්නට අප ඔබට හැමදාමත් අත්වැල සපයනවා. මේ දැනුවත් කිරීම ද ඒ සඳහායි.

නිවෙසක් සෑදීමේදී එයට කලින් ගෙපැල සකස් කිරීම සාමාන්‍යයෙන් අප හැමදෙනාම කරන දෙයක්. නැකැත් දිනයට කලින් දිනයකදී මෙය සිදුකළ යුතුයි. නිවෙසක් ඉදිකිරීමේදී කරනු ලබන පුද පුජා කටයුතු සඳහාත්, ලණු ඇදීමේදී අවශ්‍ය කරන ඉඩකඩ මනාව සකසා ගැනීමටත්, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය - සේවක වාසස්ථාන ආදිය සඳහාත් කලින් සකස් කරගන්නා වූ මෙම මිදුලේ ඉඩකඩ ඉතා ප්‍රයෝජනවත්.

උස් තැනිතලා පොළොවක නිවෙසක් සෑදීම වාස්තු විද්‍යාවට අනුව ඉතා සුදුසු බව ඔබත් දන්නා කාරණයක්. ඉඩමේ පිහිටීම තැනිතලා නොවී නැග්මක් සහිතව තිබේ නම් , එම හැඩය නිවෙසේ ඇතුළත සඳහා විවිධ උස් මට්ටම් සහිතව ඉදිකිරීමටත් උපයෝගී කරගත හැකියි. නිවෙස ඇතුලේ නැග්ම පිහිටන දිශාවත්, ඉහළින් පිහිටන නිවෙසේ අංග මොනවාද යන්න පිළිබඳ සහ පඩි යොදන ස්ථාන ආදිය ගැනත් වාස්තු විද්‍යාත්මක අවධානය මෙහිදී ඉතා වැදගත්.

ඉන් ඔබ්බට, නිවෙසක් සෑදීමේදී වැදගත් වන තවත් කාරණා කීපයක් ගැන මෙම ලිපියෙන් පැහැදිලි කර දෙන්නෙමු.

පස් කණ්ඩියකට හේත්තු වුණොත්

ඔබේ නිවෙස විශාල පස් කණ්ඩියකට හේත්තු කර සාදන්නට යන එකක්ද? නිවැරැදිව නොකළහොත් මෙය එතරම් සුදුසු දෙයක් යැයි කියන්න බැහැ. වාස්තු විද්‍යාවට අනුව මේ ආකාරයට නිවෙසක් සෑදීමේදී එය පටන් ගත් දා සිට විවිධ බාධක සිදුවෙන්න පුළුවන්. නිවෙසේ වැඩ කටයුතු අවසන් කිරීමට දීර්ඝ කාලයක් ගත වීම හෝ කොටසක් පමණක් ඉදිකර පදිංචි වී නිවෙසේ වැඩ අවසන් කරගත නොහැකි වීම දක්නට ලැබෙන දෙයක්. අවශ්‍ය දිශාවන්ට දොර ජනෙල් තැබීමට නොහැකි වීම සහ නිවෙස ඇතුළත අඳුරු හා ආර්ද්‍රතාව අධික වීමත් සෞඛ්‍යයට අහිතකර විය හැකියි.

උපදෙස්  - සිවිල් ඉංජිනේරු,

වාස්තු විද්‍යා විශාරද, ආචාර්ය

ගයාන් එරමුදුගොඩ

 

2020/07/01 තරුණි පුවත්පත බලන්න.

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.