ඒජන්සි කාර්යාලයක් හරහා විදෙස්ගත වෙන්න ද සූදානම?

ඔක්තෝබර් 9, 2019

සැමියා, බිරිය, දූ දරුවන් සමඟින් විදෙස්ගතවීම වෙනුවට රැකියාවක් සඳහා සැමියා හෝ බිරිය පමණක් විදෙස්ගතවීම සිදුකරන්නේ ආර්ථික අතින් යම් මට්ටමකට ඒමේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථය ඇතිවමයි.

මෙහිදි බිරිය, සොයුරිය, දියණිය යන භූමිකාවන් රන් කහවණු සොයන්නට විදෙස්ගත වන්නේ සොම්නස් සිතකින් නම් නොවෙයි.

රැකියාවක් සඳහා විදෙස්ගතවීම ඉතාම නිරවුල් මංපෙතක් ඔස්සේ කළ යුතු දෙයකි. හරි මඟින් රට යන්නේ නම් එය සුපසන් මාවතක්ම වනු ඇත.

ඒජන්තවරයකු මාර්ගයෙන් රැකියාවක් සොයා විදෙස්ගත වන්නේ නම් ඒ පිළිබඳ බොහෝ කරුණු කාරණා කෙරෙහි ඔබේ අවධානය යොමු විය යුතුම වේ.

විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචිය

බොහෝවිට ඔබ සොයා ගන්නා රැකියා ඒජන්සිය මෙරට එකකි. එහිදී එම ඒජන්සිය අනිවාර්යයෙන් ම විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි වී තිබිය යුතුය.

එම ඒජන්තවරයා ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි වී බලපත්‍රයක් ලබා තිබීම හා එම බලපත්‍රය වලංගු එකක් ද යන්න පිළිබඳ සොයා බැලීම විදෙස්ගතවීමට පෙර ඔබ කළ යුතුම දෙයකි. මේ බව විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ඹඹඹ.ඵතඡටඥ.තඬ වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් සොයාගත හැකියි. ඊට අමතරව විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ බත්තරමුල්ල, කොස්වත්ත ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවතේ පිහිටි ප්‍රධාන කාර්යාලයට හෝ රට පුරා පිහිටි ශාඛා කාර්යාලවලට ගොස් හෝ ඇමතීමෙන් තහවුරු කරගත හැකිවේ.

විදේශ රැකියා ඒජන්සි කාර්යාලවල ලියාපදිංචිය වලංගු වන්නේ වසරක කාලයක් සඳහා පමණි. සෑම ඒජන්සි කාර්යාලයක් ම මාස 11 ක කාලයකින් පසු ලියාපදිංචිය අලුත් කරවා ගත යුතුවේ.

ලියාපදිංචියට පෙර මනා සොයා බැලීමක්

විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ මුලින්ම ඒජන්සි කාර්යාලයක් ලියාපදිංචි කිරීමේ දී පොලිස් වාර්තාවක් ඇසුරින් ඒජන්තවරයාගේ චරිතය පිළිබඳ මනා සොයාබැලීමක් කරයි. අධිකරණ නඩු තිබෙන කෙනෙක්ද? වරද සඳහා දඬුවම් ලබන කෙනෙක්ද? යන්න රහස් පොලීසිය හරහා සොයා බලයි. එවැනි වරදකරුවකු සඳහා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය ලියාපදිංචියක් ලබා නො දෙයි.

මාස 11 කට පසු නැවත ලියාපදිංචිය

 

 

උපදෙස්

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ නීති කළමනාකාරිනී

නෙළුම් සමරනායක

2019/10/09 තරුණි බලන්න

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
13 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.