චීස් ඇන්ඩ් එග් සැන්ඩ්විච්

ජුනි 24, 2020

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

සැන්ඩ්විච් පාන් පෙති 8 ක්

තම්බා ගත් බිත්තර 2 ක්

චීස් මේස හැඳී 2 ක්

බටර් මේස හැඳී 2 ක්

අබ ක්‍රීම් තේ හැඳී 1 ක්

‍මයෝනස් සෝස් මේස හැඳී 2 ක්

ලුණු, ගම්මිරිස් රස පදමට

සිහින්ව කපා ගත් අමු මිරිස් කරල් 2 ක්

සිහින්ව කපා ගත් බී ලූනු පොඩි ගෙඩි 1 ක්

බටර් (පාන් පෙතිවල තැවරීම සඳහා)

සාදන ක්‍රමය

* මුලින්ම තම්බා ගත් බිත්තර කුඩා කැබලි සිටින සේ කපා ගන්න.

*පසුව බිත්තර ටික භාජනයකට දමා එයට චීස් බටර්, අබ ක්‍රීම්, මයෝනස්, අමු මිරිස්, බී ලූනු සහ රස පදමට ලුණු ගම්මිරිස් එක් කර හොඳීන් මිශ්‍ර කර ගන්න.

* දැන් පාන් පෙතිවල ඇතුළු පැත්තේ බටර් තවරා සාදා ගත් මිශ්‍රණය 4 කට බෙදා එක් කොටසක් පාන් පෙත්ත මතට දමා තවත් බටර් තවරා ගත් පාන් පෙත්තකින් වසා කැමැති හැඩවලට කපා සංග්‍රහ කරන්න.

උපදෙස්

සකුන්තලා කරුණාරත්න

වෝ කේටස් - රුවන්වැල්ල

 

2020/06/24 තරුණි පුවත්පත බලන්න.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
11 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.