සිත් සනහන කුරුලු විසිතුරු

පෙබරවාරි 6, 2019

ත්‍රීඩී සිත්තමක අසිරිය කියන සුන්දර පේපර් කුවිලිං නිර්මාණයකි. වර්ණවත් කුරුලු මිතුරෙක් කඩදාසි තීරුවලින් මෙලෙස සිත්තමට නඟන්න ඔබත් කැමැති ඇති. බලන්න, මේ බ්ලූ හෙරොන් කුරුල්ලෙක්. අපේ රටේ ඉන්න කරුවල් කොකාට සමානයි. පැහැය විතරයි ටිකක් වෙනස්. සඳ ඇති රැයක ඌ දිය මත හිඳින මේ සොඳුරු දසුන ඔබටත් මෙලෙස කුවිලිං රටාවෙන් නිර්මාණය කරගත හැකියි.

 

අපි බලමු මේ අනගි නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා.

අවශ්‍ය දේවල්

විවිධ වර්ණ ඒ ෆෝ කොළ

ඒ ෆෝ බෝඩ් හෝ වෙනත් සුදුසු බෝඩ් වර්ගයක්

හොඳින් ඇලවෙන ගම්

පේප්ර් ෂෙඩර් මැෂින් එක

කුවිලිං ටූල් එක

නිර්මාණය කිරීම

ඔබ කැමැති නම් පළමුව මෙම සිත්තම වර්ණ ගන්වා ගත හැකියි. එනම් පසුබිම මත දළ සටහනක් ඇඳ එය අවශ්‍ය ලෙස වර්ණ ගන්වන්න. පසුව වියළෙන්නට තබා නිර්මාණයට සූදානම් කරගන්න. නැත්නම් කාඩ් කොටස මත සාමාන්‍ය දළ සටහනක් ඇඳ එය කොටස්වලට වෙන්කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් සාමාන්‍ය ලෙස දළ සටහන සකසා එය සෘජුෆෝම් කොටසක් මත තබන්න. එයට උඩින් සෙලෝ පේන් කඩදාසියක් තබා අල්පෙනෙතිවලින් එහා මෙහා නොයන්නට රඳවා ගන්න. දැන් ඔබ කපාගත් කඩදාසි තීරු අදාළ හැඩය සැකසෙන සේ අලවන්න. මෙහිදී කඩදාසි තීරුවලින් කිසිම හැඩයක් සකසා ගන්නේ නැත. තීරු ගෙන නිර්මාණයේ අදාළ කොටසේ හැඩය එන ලෙස ඇලවීම පමණක් කරයි.

 

2019/02/06 තරුණි පුවත්පත බලන්න.

 

 

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 18 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.