මංගල ගවුම් මසමු

ජුනි 5, 2019

බටහිර ක්‍රමයට මල් මනාලියන් වන්නට සිහින මවන ඔබ වෙනුවෙන් ලස්සනම ලස්සන මංගල ගවුමක් මසාගන්නා ආකාරය මෙලෙස ගෙන එනවා. මෙය සිහින් යුවතියකට පිරිපුන් බවක් එක් කරනා මංගල ගවුමකි.

එහෙත් තරමක් මහත යුවතියනට වුවද මෙය ගැළපේ. සුදු වර්ණයත් කට්වර්ක් ලේස් රෙදි භාවිතයත් බීඩ් වර්ක් එකත් නිසා මෙම ගවුමට වැඩි ආකර්ෂණයක් එක්වී ඇත. උරහිස් රහිත ඕෆ් ෂෝල්ඩර් විලාසිතාව උඩුකය සඳහා භාවිතකර ඇති අතර සාය ඉණට රැලි ඇති ඩබල් ෆ්ලෙයාර්ඩ් සායක් සමඟ බීඩ් භාවිතයෙන් වැඩ දමා ඇත.

මෙම මංගල ගවුම නිර්මාණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය රෙදි වර්ගය තෝරා ගත යුතුයි. මේ සඳහා වෙළෙඳපොළෙන් මතුපිට රෙදි සඳහා කට්වර්ක් නෙට් රෙදි ද ලයිනිං සඳහා බ‍‍්‍රයිඩල් සෙටින් හා පොප්ලින් අවශ්‍ය වේ. මෙම රෙදිවලින් එක් වර්ගයකින් 60 පළලින් යාර 7½ බැගින් මිලයට ගත යුතුයි. එසේම ගවුම අලංකාර කිරීම සඳහා සුදු පැහැති බීඩ්ස් ද බ‍‍්‍රා කප් 02ක් ද අවශ්‍ය වෙයි.

මිනුම් අඟල්වලින් දක්වා ඇත. ඔබට සරිලන ලෙස මෙම මිනුම් ලබාගත යුතුයි.

01. උරහිස 16

02. පපුව දක්වා උස 8

03. ඉණ දක්වා උස 14

04. උස 56

05. පපුව වට 32

06. ඉණ වට 26

07. කර වට 14

 

බ්ලවුස් කොටස නිර්මාණය

01. නැම්මට තබා රෙදි කොටසක් එළා එහි ඇද හැර රේඛාවක් ඇඳ එම රේඛාවේ උරහිස මිනුම ලකුණු කරන්න.

උරහිස මිනුමරැ 2+මැහුම් වාස=16රැ 2+½=8½

ලකුණු කරගත් එම ලක්‍ෂ්‍යයේ සිට පහතට 1¾ ක් ලකුණු කරන්න. ලකුණු කරගත් එම ලක්‍ෂ්‍යයත් නැම්මේ මුදුනත් එක් රේඛාවකින් යා කරන්න. ඔබ හැඩකරගත් රේඛාව උරහිස රේඛාව වේ.

04. කරවටරැ4-½ =14රැ4 -½= 3 මිනුම හැඩකරගත් උරහිස රේඛාව දිගේ ලකුණු කරන්න. එතැන් සිට පහතට කර ගැඹුර මිනුම ලකුණුකර කර ඇඳ ගන්න.

05. එසේම පහත සඳහන් 1 හා 2 මිනුම් ද අඟල් 03 ලකුණු කළ ලක්‍ෂ්‍යයේ සිට පහතට ලකුණු කර හරස් රේඛා ඇඳ ගන්න.

1. පපුව දක්වා උස+මැහුම් වාසි=8+½= 8½ (පපුව දක්වා උස රේඛාව)

2. ඉණ දක්වා උස+මැහුම් වාසි=14+½= 14½(ඉණ රේඛාව)

06. කිහිලි කට ඇඳීම සඳහා පපුව වට 32 ත් 37ත් අතර නිසා අඟල් 08 ක් නැම්ම මුදුනේ සිට පහතට ලකුණු කර අත් කට රේඛාව ඇඳ ගන්න.

07. පපුව වටරැ4+1½=32රැ4+1½= 9½ අත් කට රේඛාවේ දිග ලෙස ලකුණු කරන්න.

08. ඉණ රේඛාවේ දිග ලකුණු කිරීම

ඉණ වටරැ4+1½+1=26රැ 4+1½+1= 9½

 

2019/06/05 තරුණි බලන්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.