කුඩය දාන්න අමතර බෑගයක් මසමු

ඔක්තෝබර් 9, 2019

මේ දිනවල දවස පුරා ඇදහැලෙන වර්ෂාව දැන් දැන් හැමෝටම ගැටලුවක් වෙලා. මේ හේතුව නිසා ගෙදරින් එළියට බහිනවා නම් කුඩය නැතිවම බැරි දෙයක්.

කුඩය තෙමුණට පස්සෙ ආයෙ බෑග් එකටය දාන්නත් බැහැ. වතුර පෙරි පෙරී අතේ තියාගන්නත් බැහැ. පොදු වාහනවල යන අයට මේක හරිම ප්‍රශ්නයක්. මෙන්න ඒකට විසඳුමක්. ඒ තමයි තෙමුණ කුඩය දාගන්න පුළුවන් විදිහෙ බෑග් එකක් මහගන්න එක. මැහුමට ගෙතුමට දක්ෂ ඔබට නම් මේ බෑගය හරිම පහසුවෙන් මහගන්න පුළුවන්.

 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

ඇප්ලික් සඳහා ෆෙල්ට් රෙදි

කෝඩ් යාර දෙකක්

ටැපටා රෙදි

 

මසා ගැනීම

පළමුව ඒ රූප සටහනේ පෙනෙන ආකාරයට ටැපටා රෙදි කොටස් 2 ක් කපා ගන්න.

ඕ රූපයේ පෙනෙන පරිදි හැඬලය සඳහා රෙදි කොටස් 2 ක් කපා ගන්න. දැන් ඛ් රූප සටහනේ පෙන්වා ඇති පරිදි දෙපසින් වාටි නමා නැවතත් දෙකට නමා හැඬලය මසා ගන්න. පසුව ච් රූප සටහනේ පෙනෙන ආකාරයට බෑගය කොටස් දෙකේ හරි මැද ලකුණුකරන්න. දැන් කොටස් දෙකකට වෙන් වෙන අතර එම කොටස් දෙකේ හරි මැද ලකුණුකර හැඬල් තබා පොඩි මැහුමක් මසා නැවත එහි හැඬලය පහළ පැත්තට දමා වාටිය මසා ගන්න.

 

2019/10/06 තරුණි බලන්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.