තොටිලි මෙට්ටයට කවරයක්

මාර්තු 4, 2020

මුළු ගෙදරම සිරියාවෙන් පුරවන සිඟිත්තා ගෙදර හැමෝටම සම්පතක්. ඒ නිසා සිඟිත්තාගේ ආරක්ෂාව ගැන හැමෝම විමසිලිමත්.

තොටිල්ලක් භාවිත කරන්නේ සිඟිත්තාගේ රැකවරණයටයි. මේ තොයිල්ලේ නැත්නම් කොට් එකේ තබන මෙට්ටයට ඇතිරිල්ලක් දමන්නත් වෙනවා. ළදරුවා එහා මෙහා දඟලන කොට ඒ ඇතිරිල්ලක් එහා මෙහා යනවා. ඒ නිසා කොට් එකේ මෙට්ටයට දැමිය හැකි එහා මෙහා නොයන ඇතිරිල්ලක් මසා ගන්නා ආකාරය අද විමසා බලමු.

 

අවශ්‍ය දුව්‍ය

 

අඟල් 45 පළල රෙදි යාර 1½ක්

ඉලාස්ටික් (අඟල් ½ක් පළල)

ගැළපෙන වර්ණ නූල්

මසාගන්නා ආකාරය

මෙට්ටයේ ප්‍රමාණයට ම ඇතිරිල්ල සකස් කර ගන්නා නිසා පළමුව මෙට්ටයේ දිග හා පළල මැන ගත යුතුයි. අපි මෙහිදී මෙට්ටයේ දිග අඟල් 48 ලෙසත් පළල අඟල් 28 ලෙසත් සිතමු. ඇතිරිල්ල සඳහා රෙදි කොටස කපා ගත යුත්තේ මෙට්ටයේ ප්‍රමාණයට අඟල් 8 ක් පමණ හතර පැත්තටම වාසි සිටින ලෙසය. එනම් රෙදි කොටස 64×44 ප්‍රමාණයට කපා ගත යුතු වනවා.

 

උපදෙස්

ප්‍රවීණ උපදේශිකා සඳුනි මධුෂිකා

 

2020/03/04 තරුණි බලන්න

 

  

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
6 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.