පාඨක නිර්මාණ

Week of ජූලි 10, 2024

මතකයි - අමතකමයි
ශෝභා කුමාරසිංහ ~ පිළියන්දල


 
 හන්තානෙන් එන
 සුළං රැලි ඇඟ වැදුණා මතකයි
 පේරාදෙණියේ මල්වල සුවඳක් නැහැයට දැනුණා මතකයි
 වැව රවුමේ රොබරෝසියා
 මල් පිපිලා තිබුණා මතකයි
 නුඹ මා අතහැර ගිය බව පමණක්
 මට අමතකමයි
 
 දළදා සමිඳුට පූජා කරන්නට මල්ගත්තා මතකයි
 රජවාසල උයනේ හිඳ කියු කතා තාමත් මතකයි
 තාත්තා දකිද්දි පාරවල් දෙකකට
 දුව ගිය හැටි මතකයි
 සිහියට එද්දී සොඳුරු අතීතය සිනහවෙන්ම මට අමතකමයි
 
 එක ගෙදරක නාඳුනනා ලෙස දෙන්නෙක් වූ බව මතකයි
 පෙම්වතුන් ලෙස පාරේ යනවිට අත්වැල් බැන්දා මතකයි
 නි‍ෙවසට ආවිට අහක බලාගෙන සිනාසුණා මතකයි
 නුඹ සිහිකරලා බිමට වැටෙන්නට කඳුළුවලට අමතකමයි

 

Week of ජූලි 10, 2024