අවම මුදලකින් ඉදිකළ හැකි BoX Type සරල නිවහනක්

අප්‍රේල් 28, 2021

 

නිවාස සැලසුම් කලාවේ ජනප්‍රියතම ක්‍රමය වන්නේ Box Type නිවාසය. මෙවැනි නිවාස සැලසුම් කිරීමට බොහෝදෙනකු උනන්දුව දක්වන්නේ කුඩා ඉඩමක් සඳහා මෙය ඉතාම සාර්ථක ක්‍රමයක් බැවිනි.

පර්චස් 06 - 10 ප්‍රමාණයේ ඉඩමක උපරිම ප්‍රයෝජනයට ගෙන නිවෙසක් තැනීමට සිතන ඔබට ද මෙවැනි සැලසුමක් කදිමට ගැළපේවි.

මෙම නිවාස සැලසුමේ විශේෂත්වය වන්නේ එය ඉතා සරලය. එසේම ඉදි කිරීම සඳහා වැයවන මුදල ද අවමය. එසේම මෙහි නිමාව හා පෙනුම ඉතාම විශාලය. මෙහි ත්‍රිමාණ නිර්මාණ සැලසුමට දකින ඔබට සිතෙන්නේ එය විශාල නිවෙසක් ලෙසිනි. එහෙත් ත්‍රිමාන සැලසුම ඉතාම විශාල ලෙස පෙනුනත් ඇතුළත නිවෙසේ කොටස් ඉතාම අවම ප්‍රමාණයෙන් යොදා ගනිමින් නිවෙස නිර්මාණය වී ඇති අයුරු අපි විමසා බලමු.

දෙමහල් නිවෙසක් වූ මෙහි පහත මහලේ ඇත්තේ කාමර දෙකකි. එම කාමර දෙක පිහිටා ඇත්තේ නිවෙස් පිටුපසය. එම කාමර දෙකටම පොදුව යොදාගත හැකි අයුරින් Wash Room එකක් වෙයි. මැද සීමාව තුළ තරමක පැන්ට්‍රියකි. එම පැන්ට්‍රියට යාබදව මැද සාලකේ වෙයි. ඔබට මෙම නිවෙස ඉහළ මහළට ප්‍රවේශවීමට තරප්පු පෙළ පිහිටන්නේ් මෙම සීමාවෙනි. එසේම එම සීමාව තුළම Sitting Area එකක් ද වෙයි. මෙහි විශාල ප්‍රදේශයක් ආවරණ වන අයුරින් වැරැන්ඩාවකි. එම වැරැන්ඩාව නිවසේ ඉදිරිපස සීමාව කොටස් දෙකකට වෙන්වන අයුරින් මැද සීමාවේ කොලම් යොදා වෙන්කර ඇත්තේ නිවෙසේ පෙනුම විශාලවන අයුරිනි.

අප දැන් පිවිසෙන්නේ ඉහළ මහළටයි. එය ද ඉතාම සරලය. කාමර දෙකකින් සමන්විත ඉහළ මහළ මැද සීමාව තුළ TV Lobby එකක් හැර කිසිවක් දකින්නට නොලැබෙයි. එම ලොබියට පිවිසෙන අයුරින් තරප්පු පෙළක් දකින්නට ලැබෙන අතර ඉතාම නිදහස් අවකාශයක් ලෙසින් ඉහළ මහළ නිර්මාණය කර ඇත්තේ අවට පරිසරය ද හොඳින් වින්ඳනය කළ හැකි ආකාරයෙනි.

මෙවැනි නිවෙසක් තනාගැනීමට පර්චස් 10 ක් තරම් ඉඩමක් හොදින්ම ප්‍රමාණවත්ය. එසේම මේ නිවෙස තැනීමේදී දෙපස ඉඩමේ මායිම හොඳින් ප්‍රයෝජනවත්වන ලෙසින් යොදා ගැනීමට හැකිවීම ද විශාල වාසියකි. නාගරික ප්‍රදේශයක නිවාස සාදනවිට දෙපස ඉඩම්වලට අවහිරයක් නොවන ලෙසින් මෙවැනි නිවෙසක් තනා ගැනීමට හැකිවීමද ඔබට තවත් පහසුවකි.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.