රැකියාවට යන ඔබට හුරුබුහුටි බෑගයක්

ජනවාරි 6, 2021

රැකියාවට යන ඔබ එහෙමත් නැත්නම් එදිනෙදා ගමන් බිමන් යන ඔබ හෑන්ඩ් බෑගයක් ගෙනයන්න අමතක කරන්නෙ නැහැ. එසේ ගෙන යන බෑගය වෙළෙඳපොළෙන් නොගෙන ඔබටම මසා ගතහැකි නම් ඒක තවත් අපූරුයි. බලන්න, මේ බෑග් විලාසිතාව එදිනෙදා ගමන් බිමන් යනවිට ගෙන යන්න කදිම විලාසිතාවක් නේද කියලා

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

හෑන්ඩ්ලූම් රෙදි මීටර් ½ ක්

කැම්බ්‍රෙල්ලා රෙදි මීටර් ½ ක්

ෂීට් මීටර් ½ ක්

සිපර් හා සිපර් හෙඩ් 1ක්

නිර්මාණය කිරීම

පළමුව ඒ රූපසටහනේ පෙනෙන ආකාරයට දිග අඟල් 14 ක් හා පළල අඟල් 12 ක් වන ලෙස ඉදිරිපස සහ පිටුපස කොටස් කපා පතරොම සාදා ගන්න.

පසුව ඕ රූපසටහනේ දැක්වෙන පරිදි බෑගයේ හැඩය එන ලෙස වක්‍ර කරමින් කපාගන්න.

එය ඇඳගත යුත්තේ ඒ රූපසටහනේ පෙනෙන ආකාරයට දිග පැත්තෙන් දෙකට නමා හරිමැද ලකුණුකර එම හරිමැද සිට වක්‍ර රේඛාව ඇඳ ගැනීමෙනි.

මේ ආකාරයට ඉදිරිපස හා පිටුපස පතරොම් කොටස් දෙක කපා ගන්න.

දැන් එම පතරම තබා රෙදි ලයිනිං හා ෂීට් කොටස් දෙක බැගින් කපා ගන්න.

දැන් රෙදි කොටසට ෂීට් සහ ලයිනිං තබා මසාගන්න.

ඛ් කොටසින් බෙල්ට් කොටස් දෙකක් කපාගන්න .

එම බෙල්ට් දෙක බෑග් කොටස් දෙකට මසාගන්න. එය මසා ගැනීමේ දී බෑග් කොටසේ හරි මැද සිට වමට හා දකුණට අඟල් තුන බැගින් ලකුණුකර පහළට අඟල් 2½ ක් ලකුණුකර එම තැනට බෙල්ට් එක මසාගන්න.

එලෙසින් ඉදිරිපස හා පිටුපස සාදාගන්න. ඉන්පසුව බෑගයේ උඩ කොටසට සිපර් කොටස තබා මසාගන්න.

එය මසා ගත් පසුව අඩිය කොටස කොටු ආකාරයට දෙපසින් මසාගන්න.

 

උපදෙස්

බෑග් නිර්මාණ ශිල්පිනී

දීපිකා රාජපක්ෂ

රූ රටා  -  විදුමිණි

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.