ආහාර පාලනය ඇඟ අඩු කරනවා විතරයි

ලෙඩ අඩුකර ඇඟ හැඩ කරන අලුත් ම ක්‍රමය
මාර්තු 14, 2022

 

සිරුර සිහින්ව තබා ගැනීමට අප කවුරුත් කැමැතියි. හැඩැති සිරුරක්, නීරෝගී සිරුරක් ලබා ගැනීම සඳහා බොහෝ දෙනෙක් ආහාර පාලනය කිරීමට නැඹුරුව සිටිති. නමුත් ආහාර පාලනයෙන් සිහින් සිරුරක් ලබා ගත හැකි වුවත් හැඩැති, නිරෝගී සිරුරක් ලබා ගත නොහැකිය.

ඒ සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම ව්‍යායාම කිරීම වැදගත්ය. නමුත් එම ව්‍යායාම කිරීම සඳහා ව්‍යායාම උපකරණ හෝ පැය ගණන් කාල වේලාව අවශ්‍ය වන්නේ නැත. දිනකට පැයකට වඩා අඩු කාලයක් සතියකට දින දෙකක් පමණක් ව්‍යායාම කිරීම සෑහේ. සතියකට දින දෙකක් ව්‍යායාම කිරීමේ දී ඒ දින දෙක එක ළඟ දින දෙකක් නොවිය යුතුය.

උදාහරණ ලෙස සඳුදා දිනයේ දී ඔබ ව්‍යායාම කරන්නේ නම් නැවතත් බ්‍රහස්පතින්දා දිනයේ දී ව්‍යායාම කිරීම සෑහේ.

පසුගිය සතියේ දී Squats - 13, Push Ups9, Bridge - 7, Pull Ups -5 / Rowing - 9 ක් එක් වරක දී කළ යුතු බව පැවසුවෙමු. අද ඒ පිළිබඳ වැඩි දුරටත් කරුණු දැන ගනිමු.

 

මාසයකට දෙකකට වරක් මේ ව්‍යායාම ඒ හා සමාන වෙනත් ව්‍යායාමයකට මාරු කරන්න.

උදා - * Bench press to incline

press - front press

* Squats - lunges

* pull ups - rowing

* Bridge - dead lift

 

පුල් අප්ස් සහ බ්‍රිජ් ව්‍යායාම ආරම්භ කරන අයට තරමක් කිරීමට අසීරු විය හැකියි. එම නිසා පුල් අප්ස් වෙනුවට body weight rowing කිරීමට පුළුවන්.

බ්‍රිජ් ව්‍යායාමය වෙනුවට බිම දෙපා දිගුකර වාඩි වී අත් දෙක පිටුපසින් තබා අත්වලට වාරු වී දෙපා දණහිස් වලින් (ඉදිරියට) මඳක් නවන්න.

ඉන්පසු දෙපා සහ දෙඅත්වලට බර යොදා ඇඟ කොටස ඉහළට ඔසවන්න. මෙය ඔබට බ්‍රිජ් එකට වඩා පහසු ව්‍යායාමයකි.

මේ දේවල්වලට අමතරව දවස පුරා ක්‍රියාශීලීව වැඩ කරන්න.

ඇවිදින්න, හිටගෙන ඉන්න, නිවෙසේ / කාර්යාලයේ වැඩ කරන්න.

ව්‍යායාම කිරීමේ දී ඔබට සිරුර ප්‍රබෝධවත් වන බවක් දැනේවි.

එමනිසා වෙනදාට වඩා ප්‍රබෝධවත් බවකින් හා ජවයකින් යුතුව වැඩ කිරීමට, දවස ගෙවීමට හැකි වීම ඔබට ව්‍යායාම කිරීමෙන් ලැබෙන අමතර වාසියකි.

වන්නකු මෙතඩ් යනු ආහාර රටාව වෙනස්

 

කිරීම පමණක් නොවේ. ආහාර රටාව මෙන්ම, නිදා ගන්නා වේලාව, වතුර පානය, ආහාර ගන්නා වේලාවන්, ව්‍යායාම, භාවනා කිරීම වැනි සියල්ලේම එකතුවකි. මේ සියල්ල එකට එකතු වූ විට ඔබට ලෙඩ අඩු හැඩකාර සිරුරක් ලබා ගැනීම සැබෑවන සුබ සිහිනයක් බව දැනේවි.

 

ලෙඩ අඩු කර හැඩ වැඩි කරන හැටි කියාදෙන වෛද්‍ය

ජානක වන්නකු