ලලනා ඔබ හැඩ කරන්න රෙදිවලින් සැකසූ මාල වළලු

මාර්තු 28, 2022

 

අඳින ඇඳුමට ගැළපෙන්න ලස්සන මාලයක්, වළල්ලක් පලඳින්න ඔබත් කැමැතියි. එහෙත් මේ ආභරණ මිල දී ගන්න විශාල මුදලක් යනවා. අඩුම මුදලකින් ඔබේම අතින් ඔබ අඳින ඇඳුමට ගැළපෙන්න මාල, වළලු ඔබ කැමැති විලාසිතාවකට නිර්මාණය කරගන්නට හැකි නම් වටිනාකමත් ඉහළයි. ඔබට ස්වයං රැකියාවකුත් ආරම්භ කරන්න පුළුවන්.

 

මේ නිර්මාණ පෙළ අපට දක්නට ලැබුණේ නාරම්මල දී. වයස අවුරුදු 63ක් වූ රිදීගම W. M. කුමාරිහාමි මහත්මිය විසින් මේවා නිර්මාණය කර තිබුණි. ඇය වයඹ පළාත් සභාවේ අත්කම් හා බෑග් නිර්මාණ උපදේශිකාවකි. ඒ අගනා නිර්මාණ ඔබටත් වටිනාකමක් හිමිකර දෙන නිසාම මේවා නිර්මාණය කරන ආකාරය අපි ඇගෙන් විමසා මෙලෙස දැනගත්තෙමු.

 

 

ගැළපෙන වර්ණවලින් රෙදි කැබලි

පුලුන්

ලී පබළු, ගාන්චු, ලොක්

ගැළපෙන වර්ණ නූල්

කතුර, ඉඳිකටු

රිදී හෝ රන්වන් පැහැති පබළු

විවිධ හැඩැති පබළු හා මාල

හැඩකරන ප්ලාස්ටික් කොටස්

 

 

විවිධ වර්ණවලින් හෝ එක් වර්ණයක තනි පැහැති රෙදිවලින් විශ්කම්භය සෙන්ටිමීටර් 6ක් වන රවුම් 20ක්-25ක් පමණ කපාගන්න. මේ රවුම්වල ප්‍රමාණය ඔබට කැමැති ලෙස වෙනස් කරගත හැකියි. එම රවුම් වටේ ගැළපෙන වර්ණ නූල් භාවිතකර නුල් දුවවන මැස්මෙන් නූල් ඇද ගන්න. එහි මැදින් ලී පබළුවක් හෝ පුලුන් තබා නූල ඇද රවුම් සකසා ගන්න. පුලුන් තැබීමේ දී එකම ප්‍රමාණයට තැබීමට සැලකිලිමත් වන්න.

ඉන්පසු දිග ඉඳිකටුවක් ගෙන එයට නූල් පොටවල් හයක් (කැරැලි නූල් පොට හයම) අවශ්‍ය දිගට අමුණා ගන්න. ඉන්පසු එයට සාදාගත් රෙදි රවුම් අමුණා ගන්න. එම රෙදි රවුම් අතරට රන්වන් හෝ රිදී පැහැති පබළු,මේ මාලවල දක්නට ඇති ආකාරයේ ප්ලාස්ටික් කොටස් අවශ්‍ය ලෙස අමුණමින් මාල හා වළලු සකසා ගන්න. නූල් අගට ලොක් හා ගාන්චු සවිකර ගන්න.

එකම මාලයේ විවිධ ප්‍රමාණවල රෙදි රවුම් යොදන විට කපාගන්නා රවුමේ විශ්කම්භය වෙනස් කරන්න. මේ ආකාරයට වළලු ද සාදාගන්න. කරාබු සැකසීමේ දී කරාබු සඳහා අවශ්‍ය වන කොටස් මිල දී ගෙන රෙදි රවුම් සකසා එම කරාබු පියන් මත අලවා නිර්මාණය කරගන්න.

 

 

උපදෙස්

වයඹ පළාත් සභාවේ අත්කම් හා බෑග්

නිර්මාණ

උපදේශිකාW. M. කුමාරිහාමි

 

 

ඡායාරූප - ශාන් රූපස්සර

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.