ධන උල්පතක් මතු කරන ළිඳක් කැණීමේ ක්‍රමය

මැයි 13, 2024

 

නිවෙසක් තැනීම නිර්මාණශීලී කලාවකි. එම නිර්මාණශීලී කලාවට ගෘහ නිර්මාණ කලාව මූලික පදනම වෙයි. මෙලෙස නිර්මාණයවන ගෘහයක් භූමි පිහිටීම අනුව ජ්‍යෝතිෂ ශාස්ත්‍රානුකූලව ගළපා ගැනීම ඉතාම කල්පනාකාරීව කළ යුතු ක්‍රියාවකි. මෙහිදී සෑම අංගයක්ම වාස්තු විද්‍යානුකූලව ගළපා ගැනීම ද අසීරු කටයුත්තකි. නමුත් මූලික වශයෙන් වාස්තු විද්‍යාවේදී සලකා බලන මූලික කරුණු ගැනවත් අවම වශයෙන් අපගේ අවධානය යොමු කළ යුතුව ඇත.

 

වාස්තු විද්‍යානුකූලව ළිඳක් කැණීම, වැසිකිළියක් තැනීම විදුලි බලය ලබා ගැනීම සඳහා කණු සිටුවීම, දුරකතන ලබා ගැනීම සඳහා කණු සිටුවීම, රථ නැවැත්වීම සඳහා රථ ගාලක් සැකසීම වැනි කටයුතු රාශියක් පවතී. නමුත් මේ සෑම කටයුත්තක් සඳහාම වාස්තු විද්‍යාත්මක පසුබිම සකසා ගැනීම අසීරු කටයුත්තකි. වර්තමානයේ ඉඩම් පිළිබඳ විශාල ඉල්ලුමක් තිබේ. ඒ නිසා ඉඩමක් මිලදී ගන්නා විට අප අපේක්ෂා කරන ආකාරයෙන් සියලුම යටිතල පහසුකම් සහිත ඉඩමක් සොයා ගැනීම අභියෝගයකි.

 

මේ අභියෝගය සාර්ථක ලෙස ජයගැනීමට නම් අප කළ යුත්තේ නිවෙසක් තැනීමේදී සලකා බලන මූලික වාස්තු විද්‍යාත්මක සාධක පිළිබඳ ප්‍රමුඛත්වය ලබාදී නිවෙස තනා ගැනීමයි. සාමාන්‍යයෙන් නිවෙසක් තනා ගැනීමේදී අපට අවශ්‍ය මූලික පහසුමක් වන්නේ බීමට ජලය සපයා ගැනීමයි. ඒ සඳහා වර්තමානයේ ජල නළ මාර්ග පද්ධති හරහා ජලය ලබා ගැණීම සිදු කරයි. නමුත් අතීතයේ ළිඳක් කැනීම අනිවාර්යෙන් සිදු වූ කටයුත්තකි. එසේම වැසිකිළි පහසුකම් ගැන ද අපගේ අවධානය යොමු කළ යුතුය. නාන කාමරයක් තනා ගැනීම ද එම කටයුත්තේම කොටසකි.

 

බොහෝවිට ජල නළ පද්ධතියක් නිවෙසකට පැවතියත් ළිඳක් කැනීම බොහෝදෙනෙක් සිදුකරන කටයුත්තකි. ඒ සඳහා විද්‍යාත්මකව සලකා බලන සාධක ගණනාවක් පවතී. එසේම වාස්තු විද්‍යාත්මක කරුණු ද කිහිපයක් ඇත. මෙයින් පළමුව විද්‍යාත්මක පසුබිම ගැන විමසා බලමු. නිවෙසක ළිඳක් කැණීම සඳහා භූමියේ පිහිටීම, පස, ජලය මට්ටම ගැන දළ අවබෝධයක් ඔබට මූලිකව තිබිය යුතුය.

 

මෙහිදී ඉඩමේ පිහිටීම හා පාරවල් වැටී ඇති ආකාරයත්, අවට නිවාසවල පිහිටීමත් එම නිවාසවල ළිං පිහිටීම හා වැසිකිළි හා ගවර වළවල් (ගලි වළ) පිහිටි ආකාරය ගැන මනා අවබෝධයක් ලබාගත යුතුය. සාමාන්‍යයෙන් ගලි වළක ගැඹුර අඩි පනහක් විය යුතු යැයි නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් නිර්දේශකර තිබේ.

තවද ඔබ තනන නිවෙසේ මුළුතැන්ගෙය හා සාලය, ස්තෝප්පුව, කාමර ආදිය පිහිටීම අනුව එම අංගයන්ගෙන් ඈත්ව මුළුතැන්ගේ ආසන්නව ළිඳක් කැනීම වඩාත් සුදුසුය.

 

වාස්තු විද්‍යාත්මක පදනම මත ළිඳක් කැණීම සඳහා ස්ථානයක් තෝරා ගැනීමට මුලින්ම ඉඩම වෙන් කළ යුතුව ඇත. ඒ අනුව ප්‍රේත පාදයේ ළිඳ කැණීම නොකළ යුතුය. නව ඉඩමක ළිඳක් කැණීමට අදහස් කරන්නේ නම් එම ඉඩමේ නව නිවෙස ස්ථානගත කරන ආකාරය අනුව ගරාජය වැනි අංග වාස්තු විද්‍යානුකූලව නිශ්චයකර ගැනීම වැදගත්ය. අනතුරුව නිවෙසේ හරි මැදට කෙළින් වැටෙන ස්ථානයක් තෝරා නොගත යුතුය. එසේම ඉඩමේ ගිනි කතිරය අයත් සීමාවෙන් ඉවත පිහිටිය යුතුය. නිවෙසේ බිත්තිවල තිරස් රේඛාවට කෙළින් ළිඳ පිහිටීම නොකළ යුතුය. වහලේ තිරස් රේඛාවට කෙළින් සීමාව ද ඉවත් කළ යුතුය. ළිඳට කෙළින් නිවෙසේ යටලී නෙත්ති යොමු නොවන ලෙස ළිඳ ස්ථානගත කළ යුතුය.

 

අප ඉදිරියේදී ළිඳක් කැණීමට සුදුසු දිශාව, නිවෙසේ සිට ළිඳට තිබිය යුතු දුර, ළිඳක් කැනීමට සුදුසු කාලය ගැන විමසා බලමු.

 

 

උපදෙස් -

ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්ශාස්ත්‍රඥ, වාස්තු විද්‍යා උපදේශක

ධර්මපාල සොන්දරප්පෙරුම ආරච්චි