ඔබත් නව වසරේ කුලුඳුල් මවක් ද?

ජනවාරි 2, 2023

සෙනෙහසින් දෑඟිලි බැඳ පතිකුලයට යන යුවතිපතීන්ගේ මීළඟ ආදරණීය ප්‍රාර්ථනය හුරතල් දරු පැටියෙකි. කුලුදුලේම කුසට ආ දරු පැටියා මේ ලෝකෙට බිහිවන දිනය වනතුරු ඇඟිලි ගනින්නේ නොනිමි ආශාවෙනි.

එම දරුවා වෙනුවෙන් මවු පිය දෙපළ බොහෝ දේ සූදානම් කරන්නේ ස්නේහයෙන්. ඒ අතර අලුත් අමුත්තාගේ හෝ අමුත්තියගේ ඇඳුමට ආයිත්තමට සුවිශේෂී තැනක් හිමි වේ. මේ ආදරණීය අතිරේකය ආදරණීය අලුත් අම්මලා ‍ෙවනුවෙනි.

මේ ආදරණීය තිළිණය උත්තරීතර ඔබ වෙනුවෙනි