රිබන් සූරියකාන්ත මලින් නිවෙස කල එළි කර ගනිමු

ජනවාරි 9, 2023

 

අපි හැමෝම මල්වලට ආදරය කරනවනේ. ඔය ඕනම මලක් තිබ්බත්  සෑම විටම ලබා ගත නොහැකි සෘතුමය මලක් තියෙනවා. කියපු ගමන් මතක් වුණා නේද මලක්? ඔයාහරි. ඒ සූරියකාන්ත මල. සූරියකාන්ත එවැනි දීප්තිමත් සෘතුමය මල් වර්ගයක්. දැන් අපට එවැනි මලක් කෘතිමව නිවසේදීම සාදා ගන්න පුළුවන්.  එසේනම්, සරල අලංකාර සූරියකාන්ත මලක් සාදා ගන්නේ කෙසේදැයි අපි සොයා බලමු.

මේ සඳහා අපිට ඕන වෙනවා

 

අඟල ප්‍රමාණයේ පළල ඇති කහ සැටින් රිබන්

දුඹුරු පාට සහ කොළ පාට ෆෝර්ම් ෂීට්

කතුරක්

ලයිටර් එකක්

ග්ලූ ගන් එකක්

අඩි රූලක

කොළ පාට මල් ටේප් ඔතාගත් අඩියක ප්‍රමාණයේ කෙබාබ් කූරටි

මල් තබාගැනීම සඳහා ඔබේ සිතැඟි පරිදි බඳුනක්

 

දැන් අපි පියවරෙන් පියවරට මල හදන විදිහ බලමු.

 

කහ සැටින් රිබන් ගෙන දිග සෙන්ටිමීටර 6 බැගින් සමාන කොටස් කපන්න. කැපීමට පෙර අඩිරූල උපකාරයෙන් මිනුම් කර කපන්න.

 

දැන් එම කොටස් සමාන කොටස් දෙකකට දිගට නවන්න.

 

පෙති හැඩයක් ලබා ගැනීම සඳහා දාරවල එක් කෙළවරක් විකර්ණ ලෙස කපන්න.

ලයිටරය ආධාරයෙන් මෙම කෙළවර මුද්‍රා කරන්න. 

 

එසේම නැවතත් පෙති හැඩයක් ලබා ගැනීම සඳහා එම කොටසෙහි පහළ කොටස මුණින් අතට සිටින සේ දෙපසින් නවා ලයිටරය භාවිතයෙන්  දාරය පුලුස්සා,  රූපයේ පරිදි එය මුද්‍රා කරන්න.

 

එක මලක් සාදාගැනීම සඳහා එවැනි පෙති 40ක් පමණ සාදාගන්න.

දැන් දුඹුරු පාට ෆෝර්ම් ෂීට් එකෙන් සෙන්ටිමීටර 10ක පමණ  ප්‍රමාණයේ රවුමක් කපාගන්න. මෙම රවුම කපා දාර අසල රවුම මත ග්ලූගන් ආධාරයෙන් මැලියම් යොදා රවුමේ මතුපිටට එක පෙති බැගින් අලවා මලේ පිටත තට්ටුව සාදාගන්න.

 

පිටත තට්ටුව අවසන් වූ පසු,  රවුමේ මැද හිස්ව තබමින් ඇතුළත මල් පෙතිද මේ ආකාරයට ස්ථර 2-3 ක් වන සේ අලවාගන්න.

දැන් මලේ රේණු සාදාගැනීමට දුඹුරු පාට ෆෝර්ම් ෂීට් එකෙන් උස අඟල් 12 ක සහ අඟල් 2ක් පළල තීරුවක් කපාගන්න. එය හරි අඩක් වන සේ දෙකට නවා කතුර ආධාරයෙන් වෙන් නොවන සේ තීරු කපාගන්න.

 

දැන් තීරු කපාගත් ෆෝර්ම් ෂීට් එකේ එක් කොනකට ග්ලූ ගන් එකෙන් මැලියම් යොදා ටේප් අලවාගත් කෙබාබ් කූරටියෙ එක් කොනක් තබා අලවා රෝල් කරගන්න.

දැන් අවසානයට පෙති අලවගත් රවුමේ මැද හිඩැසට මැලියම් තවරා මලේ රේණු කොටස සේ සකසාගත් කෙබාබ් කූරටිය ගෙන රේණු කොටස උඩට සිටින සේත් කූරටිය පහළට වෙන සේත් රූපයේ පරිදි යවා අලවාගන්න.

 

එසේම පත්‍ර සාදාගැනීම සඳහා කොළ පාට ෆෝම් ෂීට් එකෙන් පත්‍රයක් සේ කපා එයටත් කෙබාබ් කූරක් අලවාගන්න.

 

 

දැන් ඔබේ මල් බඳුන සරසව ගන්න මෙවැනි මල් 5ක් සහ පත්‍ර 2ක් පමණ සාදා අලංකාරවත් කරගන්න.

 

 

 

අත්කම් නිර්මාණ ශිල්පිනී

සුලෝචනා සෙව්වන්දි