නීරෝගිව ඉන්න බබාට යෝග

අගෝස්තු 7, 2023

දරුවන්ට යෝග අභ්‍යාස පුහුණු කිරීමේ දී ස්වසන අභ්‍යාස, සිරුර උණුසුම් කිරීමේ ව්‍යායාම සහ සූර්ය නමස්කාරය වැනි දේ මූලික ව කළ හැකියි.

යෝග අභ්‍යාස වැඩිහිටියන්ට පමණක් සීමා වුණු දෙයක් කියලා හිතුවට දරුවකුගේ යහපත් හා කායික මානසික චිත්තවේගී සංවර්ධනයට මෙය බෙහෙවින් උපකාර කරගත හැකියි.

දරුවන්ට යෝග අභ්‍යාස පුහුණු කිරීමේ දී ස්වසන අභ්‍යාස, සිරුර උණුසුම් කිරීමේ ව්‍යායාම සහ සූර්ය නමස්කාරය වැනි දේ මූලික ව කළ හැකියි. යෝග ඉරියවු පුහුණු කරන විට දරුවන් කැමැති සොබාදහමේ දේවල් යොදා ගනිමින් ක්‍රීඩාවක් ලෙසින් රසවත්ව කළ යුතුයි. උදාහරණයක් ලෙස ගසක් වගේ ඉන්න, සමනලයෙක් වගේ ඉන්න

යෝගා වෙතින්

* සිරුර තුලනය කිරීම පුහුණු කරයි.

* සිරුර හා මනස සමායෝජනය ශක්තිමත් කරයි.

* සිහි නුවණින් පාලනයකින් වැඩ කිරීම පුහුණු කරයි.

* ප්‍රතිශක්තිය වැඩි කරයි.

* සෞඛ්‍යමත් වර්ධනයකට ආධාර වේ.

* මානසික අසහනය දුරලයි

* ආත්ම ශක්තිය/ ආත්ම විශ්වාසය වර්ධනය කරයි.

දරුවන්ට සුදුසු යෝග අභ්‍යාස

* ප්‍රාණයාම ස්වසන අභ්‍යාස

* ශක්තිමත් කිරීමේ අභ්‍යාස

* ඇදීමේ අභ්‍යාස

* ඒකාත්මික අභ්‍යාස

* භාවනා හා සැහැල්ලුව

අවශ්‍ය දේ සහ සූදානම

* වඩා සීතල නොවන ළා උණුසුමක් රැඳුණු ඉඩකඩ සහිත හා බාධා රහිත කාමරයක්

* යෝගා මැට් එකක් හෝ ළමා යෝගා බ්ලැන්කට්ටුවක්

* පසුබිම් සංගීතයක් - යෝග ව්‍යායාම සඳහා සංගීතය යනු වින්දනයක් පමණක් නොවේ. නිවැරැදි සංගීතය භාවිතයෙන් ශරීරය සුවපත් කිරීම හා ආත්මය සමබර කිරීම නිසා සුවදායි හැඟීමක් ඇති කරවයි.

* සුවඳැති ඉටිපන්දම්, පහන්, මල් සුවඳ මනස ඒකාත්මික හා සැහැල්ලු කරවයි.

* අවුරුදු 12 ට දොළහට අඩු දරුවන් සඳහා වන යෝගා සෑම විටම අර්ධ ක්‍රීඩා, සතුන් හෝ වෙනත් අනුකරණ, නාට්‍ය ආකාරයෙන් රසවත්ව පුහුණු කළ යුතු අතර ඉහත සංගීත හෝ දරුවන් කැමැති ඕනෑම සංගීතයන් යොදා ගත හැකියි. නමුත් වේග රිද්ම, කලබලකාරී සංගීත සුදුසු නොවේ.

දරුවන් සඳහා වන යෝගා කාඩ්, යෝගා ඩ්‍රාමා වැනි විවිධ ක්‍රමවේද භාවිත කර ආසන පුහුණුව කළ හැකියි.